Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Quản Lí Nguồn Nhân Lực Trong Tương Lai

⚠️NO DEADLINE⚠️

[English caption below]

Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá các chiến lược nguồn nhân lực có ý nghĩa để thực hành, dựa trên nghiên cứu và được xây dựng cho tương lai.

Bạn sẽ khám phá lý do tại sao HRM là trách nhiệm của tất cả các thành viên tổ chức, bao gồm nhân viên, quản lý trực tiếp và tìm hiểu lý do tại sao các phương pháp quản lý con người chỉ có thể trở thành minh chứng trong tương lai thông qua tùy chỉnh.

📌Bạn sẽ học được:

  • Giải thích các nguyên tắc cơ bản về các chủ đề quản lý con người
  • Khám phá các khả năng cho tương lai của quản lý con người
  • Áp dụng quản lý con người cho một tổ chức
  • So sánh các cách tiếp cận và thực hành quản lý con người khác nhau
  • Suy ngẫm về những phát triển hiện tại trong quản lý con người

📌Thông tin khóa học: 

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/h5vk7x

=====================================================

⚠️NO DEADLINE⚠️

On this course, you’ll explore human resource strategies that are meaningful to practice, grounded in research, and built for the future.

You’ll discover why HRM is the responsibility of all organisational members, including employees, line managers, and C-suites and learn why people management practices can only become future-proof through customisation.

📌What you’ll learn: 

  • Explain fundamentals of people management themes
  • Explore possibilities for the future of people management
  • Apply people management to an organization
  • Compare different approaches and practices of people management
  • Reflect on current developments in people management

📌About this course:

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/h5vk7x

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...