Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Phân Tích Dữ Liệu: Cơ Hội, Thách Thức Và Tương Lai

⚠️NO DEADLINE⚠️

[English caption below] Trong thời đại thông tin, chúng tôi coi trọng những người có thể hiểu dữ liệu. Phân tích dữ liệu lớn giúp chúng ta hiểu được khối lượng thông tin khổng lồ mà thế giới của chúng ta hiện đang tạo ra. Chúng ta có thể sử dụng phân tích để khám phá các mô hình ẩn, dự đoán xu hướng, đánh giá ý kiến của khách hàng và hơn thế nữa. Trong khóa học này, do Giáo sư Bela Stantic và Phòng thí nghiệm phân tích thông minh và dữ liệu lớn của Đại học Griffith phát triển, bạn sẽ học cách đánh giá dữ liệu từ các nguồn khác nhau và cách dữ liệu lớn đang được sử dụng trong các ngành khác nhau để giải quyết vấn đề và định hình tương lai của chúng ta.

📌Bạn sẽ học được:

 • Giải thích các khái niệm chính của phân tích dữ liệu lớn
 • Đánh giá dữ liệu từ các nguồn khác nhau
 • Xác định ý nghĩa của phân tích dữ liệu lớn
 • Mô tả cách phân tích dữ liệu lớn có thể giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập:  Trường đại học Griffith
 • Giảng viên: Sebastian B
 • Nền tảng: Future Learn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 tuần, 4 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/wmibgm =====================================================

⚠️NO DEADLINE⚠️

In the information age, we value the people who can understand the data. Big data analytics helps us to understand the huge volume of information our world now generates. We can use analytics to uncover hidden patterns, predict trends, gauge customer opinions and so much more. On this course, developed by Professor Bela Stantic and Griffith University’s Big Data and Smart Analytics Lab, you’ll learn how to evaluate data from different sources, and how big data is being used in various industries to solve problems and shape our future.

📌What you’ll learn: 

 • Explain the key concepts of big data analytics
 • Evaluate data from different sources
 • Identify implications of big data analytics
 • Describe how big data analytics can solve problems across disciplines

📌About this course:

 • Institution: Griffith University
 • Instructor: Sebastian B
 • Foundation: Future Learn
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 2 weeks, 4 hours/week
 • Language: English
 • 100% online

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/wmibgm

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14111

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com