Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Môn Toán: Hiểu Các Con Số

⚠️NO DEADLINE⚠️

[English caption below]

Chúng ta sử dụng các con số hàng ngày, nhưng chúng ta có thực sự đánh giá cao cách chúng hoạt động không?

Có rất nhiều kết nối và mô hình hấp dẫn để khám phá khi bạn đi sâu vào cấu trúc toán học về cách các số đơn giản hoạt động. Trong khóa học này, bạn sẽ phát triển sự hiểu biết về cấu trúc toán học cơ bản của toán học hàng ngày.Bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao các phương pháp toán học hoạt động và tìm ra mối liên hệ giữa các lĩnh vực toán học khác nhau để bạn có thể đánh giá cao bản chất liên kết của các chủ đề toán học khác nhau.

📌Bạn sẽ học được:

 • Khám phá cách thức hoạt động của hệ thống số chúng ta sử dụng hàng ngày
 • Điều tra các mẫu được tạo ra khi khám phá các thừa số của số, bội số và thừa số nguyên tố của số
 • Giải thích khi nào và tại sao hai phủ định tạo ra một tích cực
 • Mô tả thứ tự thực hiện các thao tác
 • Khám phá nhiều dãy số khác nhau

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Trung tâm Học tập STEM Quốc gia
 • Giảng viên: Michael AndersonStephen Lyon và Paula Kelly
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Giảng dạy
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 4 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/wwlsp1 =====================================================

⚠️NO DEADLINE⚠️

We use numbers every day, but do we really appreciate how they work?

There are lots of fascinating connections and patterns to explore once you delve into the mathematical structure of how simple numbers work. On this course, you will develop an understanding of the underlying mathematical structure of everyday mathematics. You will learn why mathematical methods work and find the connections between different areas of maths so that you can appreciate the interconnected nature of different maths topics.

📌What you’ll learn: 

 • Explore how the number system we use every day actually works
 • Investigate patterns created when exploring factors of numbers, multiples of numbers and prime factorisation of numbers
 • Explain when and why two negatives make a positive
 • Describe the order in which operations are performed
 • Explore a variety of different number sequences

📌About this course:

 • Institution: National STEM Learning Centre
 • Instructor: Michael AndersonStephen Lyon and Paula Kelly
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Teaching
 • Price: Free
 • Length: 4 weeks, 3 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/wwlsp1

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...