Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Giao Tiếp Và Hợp Tác Trực Tuyến Từ Đại Học Leeds

❗❗❗ NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Việc học và làm việc Online đã gần như trở nên quan trọng cho mọi người trong tương lai, kể cả ở đại học hay là tại nơi làm việc. Cũng chính vì thế, nó yêu cầu nhiều kỹ năng khác biệt so với các cách học và làm việc truyền thống thông thường. Khóa học này sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng này, hướng dẫn bạn cách để học và giao tiếp hiệu quả trong môi trường trực tuyến.

🔥 Sau khóa học, bạn sẽ:

·       Đánh giá mức độ hiện tại của bạn với việc học trực tuyến

·       Khám phá việc học trực tuyến với các công cụ có sẵn, kênh video và phương tiện truyền thông

·       Khám phá các môi trường học tập Online chính thức như VLE và đóng góp ý kiến của bạn về trải nghiệm

·       Khám phá về MOOC và xác định tầm quan trọng của hành trình học tập và xác định mục tiêu học tập cá nhân

·       Nhận biết các yếu tố giúp bạn học trực tuyến hiệu quả

·       Xác định các hậu quả của việc không sử dụng truyền thông trực tuyến hiệu quả

·       Đánh giá kiến thức bạn tiếp thu được bằng video sử dụng các câu hỏi nhanh

·       Khám phá hồ sơ trực tuyến và tìm hiểu cách để tận dụng tối đa các diễn đàn thảo luận học tập

·       Khám phá giá trị của việc hợp tác làm việc với những người khác trực tuyến

·       Khám phá các công cụ hỗ trợ và báo cáo để hợp tác hiệu quả

·       Đánh giá khả năng của bạn sau khóa học bằng bài kiểm tra kết thúc khóa

🔥 Thông tin khóa học:

Hình thức học : Online

Thời gian: 2 tiếng mỗi tuần, 2 tuần

Đối tượng : Tất cả

Học phí: Miễn phí

Giảng viên: Neil Morris, Carol Elston

Tổ chức: Đại học Leeds

☀️☀️☀️ Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng kí:

https://www.futurelearn.com/courses/learning-and-collaborating

============================================

🔥 Online learning and working is likely to be important for you in the future, either at university or in the workplace. Which is different to learning and working traditionally as it requires different skills. This course will help you to develop those skills, showing you how to learn and communicate effectively in an online environment.

🔥 After the course, you will be able to :

·        Assess your current level of confidence with learning online.

·        Explore the online learning that is available via search engines, video channels and social media.

·        Explore more formal online learning environments such as VLEs and contribute to the discussion regarding your experiences.

·        Explore MOOCs, and identify the importance of the learning journey and defining personal learning goals.

·        Reflect on the factors which help you to learn effectively online.

·        Identify the implications of not using online communications effectively.

·        Assess your knowledge of learning by video using short quizzes.

·        Explore online profiles and understand how to make the most of learning discussion forums.

·        Explore the value of working collaboratively with others online

·        Explore tools such as wikis, pinboards and reports to collaborate online.

·        Assess your confidence with learning online by participating in the test which concludes the course.

🔥 Course’s information:

Format: 100% Online

Participant: Everyone

Duration: 2 hours per week, 2 weeks

Price: Free

Instructors: Neil Morris, Carol Elston

Organization: University of Leeds

☀️☀️☀️ For more information and register:

https://www.futurelearn.com/courses/learning-and-collaborating

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com

You may also like...