Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Chủ Nghĩa Bài Trừ Người Do Thái

⚠️NO DEADLINE

[English caption below]

Trong khóa học này, 50 học giả hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới sẽ khám phá các câu hỏi và vấn đề liên quan đến chủ nghĩa bài trừ Do Thái, bao gồm: chủ nghĩa bài trừ Do Thái là gì? Nó đã thay đổi như thế nào trong suốt lịch sử? Tại sao nó có thể được tìm thấy giữa rất nhiều nền văn hóa đa dạng, và thậm chí giữa các hệ tư tưởng đối lập? Điều gì đã xảy ra với chủ nghĩa bài trừ Do Thái sau Holocaust? Ngày nay, chủ nghĩa bài trừ Do Thái được thể hiện như thế nào, và những lĩnh vực chính mà nó có thể được tìm thấy là gì?

📌Bạn sẽ học được:

 • Thảo luận về chủ nghĩa bài trừ Do Thái là gì và điểm độc đáo của nó
 • Xác định ngôn ngữ và hành động chống đối trong quá khứ và hiện tại
 • Giải thích nguồn gốc lịch sử và ý thức hệ của chủ nghĩa bài trừ Do Thái và nó đã phát triển như thế nào
 • Xác định các loại chủ nghĩa bài trừ Do Thái khác nhau được trình bày trong khóa học và giải thích sự khác biệt, điểm chung và động lực giữa chúng
 • Thảo luận về các đặc điểm của chủ nghĩa bài trừ Do Thái ngày nay
 • Phân biệt giữa chủ nghĩa bài trừ Do Thái và chỉ trích chính đáng Nhà nước Israel
 • 📌Thông tin khóa học: 
 • Nhà thành lập: Yad Vashem
 • Giảng viên: Yossi KuglerDmitry Kolotilenko và Dafna Dolinko
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Lịch sử
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/x24p2s

=====================================================

⚠️NO DEADLINE

In this course, 50 leading scholars from all over the world will explore questions and issues relating to antisemitism including: what is antisemitism? How has it changed throughout history? Why can it be found among so many diverse cultures, and even among opposing ideologies? What happened to antisemitism after the Holocaust? How is antisemitism expressed today, and what are the main spheres in which it can be found?

📌What you’ll learn: 

 • Discuss what antisemitism is and what is unique about it
 • Identify antisemitic language and actions in the past and in the present
 • Explain the historical and ideological roots of antisemitism and how it has developed
 • Identify different types of antisemitism presented in the course and explain the differences, commonalities and dynamics between them
 • Discuss the characteristics of antisemitism today
 • Distinguish between antisemitism and legitimate criticism of the State of Israel

📌About this course:

📌Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/x24p2s

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...