Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Cách Khai Thác Sức Mạnh Của Dữ Liệu Trong Việc Quản Lý

⚠️ NO DEADLINE

[English caption below]

Trong khóa học này, bạn sẽ có cơ hội khám phá các cách đánh giá các nguồn dữ liệu và thông tin khác nhau để tiếp thu kiến ​​thức từ các nguồn dữ liệu đó. Bạn sẽ được khám phá các kỹ thuật nghiên cứu khác nhau và đánh giá vai trò của thống kê trong việc đưa ra quyết định với tư cách là một người quản lý.

Khóa học nhằm mục đích giúp bạn trở nên thận trọng hơn đối với các nguồn dữ liệu trước khi đưa ra các quyết định quan trọng bằng cách sử dụng sự hiểu biết của bạn về cơ sở thông tin.

📌 Bạn sẽ học được:

 • So sánh sự khác biệt giữa dữ liệu, thông tin và kiến ​​thức
 • Xác định và đánh giá các kỹ thuật nghiên cứu
 • Đánh giá vai trò của thống kê trong việc đưa ra các quyết định quản lý

📌 Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Đại học Coventry
 • Giảng viên: Clare Garrick
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 tuần, 4 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/hw44w4  =====================================================

⚠️ NO DEADLINE

On this course, you’ll have the opportunity to explore how to evaluate different sources of data and information and acquire knowledge from them. You’ll explore various research techniques and critique the role of statistics in making decisions as a manager.

By having the chance to enhance your understanding of the basis of robust information, the course aims to help you become more critical of sources of data before making significant decisions.

📌 What you’ll learn: 

 • Compare the differences between data, information and knowledge
 • Identify and evaluate research techniques
 • Evaluate the role of statistics in management decision-making

📌 About this course:

 • Institution: Coventry University
 • Instructor: Clare Garrick
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 2 weeks, 4 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

📌 Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/hw44w4


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com