Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Giao Tiếp Đa Văn Hóa

???NO DEADLINE

[English Caption Below]

⚡Giới thiệu:

Trước xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập, nhu cầu kết nối và hợp tác giữa các quốc gia cũng đang ngày càng gia tăng. Cũng chính vì lí do đó sự tương tác giữa những con người từ các nền văn hóa khác nhau cũng ngày càng gia tăng và sự giao tiếp giữa các nền văn hóa cũng nghiễm nhiên trở thành một kĩ năng vô cùng quan trọng.

Nếu bạn làm việc trong một văn phòng đa quốc gia, làm việc hoặc học tập ở nước ngoài, hoặc chỉ đơn giản là muốn biết cách cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, tìm hiểu sự khác biệt văn hóa của các quốc gia khác thì khóa học này là dành cho bạn

⚡Quyền lợi:

 • Xác định tầm quan trọng của việc học giao tiếp giữa các nền văn hóa.
 • Đưa ra các so sánh và giả định về sự khác biệt trong văn hóa của chính bạn và những người khác
 • Khái quát về các thành phần và tầm quan trọng của bản sắc văn hóa của từng cá nhân
 • Xác định các biến thể văn hóa trong phong cách giao tiếp.
 • Phân loại một số giá trị văn hóa trọng yếu làm tiền đề cho các hành vi khác nhau
 • Ứng dụng các lí thuyết trong tương tác với những con người từ các nền văn hóa khác nhau một cách tự tin và thành thạo

 

⚡Thông tin khóa học :

 • Thời hạn đăng kí: Không
 • Đối tượng: Tất cả mọi người, đặc biệt là những người quan tâm đến các vấn đề quốc tế và các nền văn hóa khác
 • Thời gian khóa học: 5 tuần- mỗi tuần 4 tiếng
 • Tổ chức : Đại học nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải
 • Giá: Miễn phí

???Thông tin chi tiết và đăng kí khóa học :   https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication

 

———————————————————————————————

⚡Introduction:

              Facing the trend of globalization and integration, the requirements for the connection and cooperation between countries is increasing rapidly .For that reason, the interaction between people from different cultures is also rising fast , and the intercultural communication has become a vital skill.

If you work in a multinational office, work or study abroad, or simply want to know how to improve your communication skills or understanding the cultural differences between countries, this course is suitable for you.

⚡Advantages:

 • Identify the importance of learning intercultural communication.
 • Describe the composition and significance of your cultural identities.
 • Compare cultural assumptions of your own and others.
 • Identify cultural variations in communication styles.
 • Classify some major cultural values underlying different behaviors.
 • Apply these for adaptation in intercultural interactions more confidently and resourcefully.

⚡About the course:

 • Deadline: No
 • Participants: Everyone, especially who interest in international issues and cultures
 • Duration: 5 weeks , 4 hours each week
 • Host: Shanghai International Studies University (SISU)
 • Price : Free

???Further information and register at: https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10469

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam