Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Suy Thoái Lớn Trong Dân Số: Phương Pháp Tiếp Cận Sức Khỏe Cộng Đồng

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

👩‍⚕️Giới thiệu chung:

Khóa học này minh họa cho các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng được áp dụng cho chứng rối loạn trầm cảm, bao gồm các nguyên tắc về dịch tễ học, tâm thần học xuyên văn hóa, nghiên cứu dịch vụ y tế và phòng ngừa. Người ta dự đoán rằng đến năm 2020, rối loạn trầm cảm sẽ là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới! Mọi người đều phải trải qua cảm giác chán nản vào lúc này hay lúc khác, nhưng chỉ khoảng 1/5 dân số sẽ trải qua một giai đoạn rối loạn trầm cảm trong suốt cuộc đời của họ. Khóa học này làm sáng tỏ cách tiếp cận của sức khỏe cộng đồng đối với bệnh tật, và những phức tạp cụ thể của việc áp dụng cách tiếp cận này đối với các rối loạn tâm thần, lấy trầm cảm làm một ví dụ

🩺 Nội dung khóa học:

 • Trầm cảm nặng là gì và tại sao nó lại quan trọng? Gánh nặng của rối loạn trầm cảm trong dân số
 • Suy thoái ở các nước có thu nhập thấp và trung bình
 • Các khái niệm cơ bản về dịch tễ học được áp dụng cho bệnh trầm cảm
 • Tìm kiếm manh mối căn nguyên

💊 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Giáo sư William Eaton, Ramin Mojtabai, Wietse
 • Cung cấp bởi: Đại Học Johns Hopkins
 • Thời gian: 11 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

💉 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/public-health-depression

——————–

👩‍⚕️ General introduction:

This course illustrates the principles of public health applied to depressive disorder, including principles of epidemiology, transcultural psychiatry, health services research, and prevention. It is predicted that by 2020 depressive disorder will be the most important cause of disease burden in the entire world! Every human being suffers from feeling depressed at some point or other, but only about one fifth of the population will experience an episode of depressive disorder over the course of their lives. This course illuminates the public health approach to disease, and the particular complexities of applying this approach to mental disorders, using depression as the exemplar.

🩺 Course content:

 • What is Major Depression and Why Is It Important? The Burden of Depressive Disorder in the Population
 • Depression in Low- and Middle-Income Countries
 • Basic Concepts of Epidemiology as Applied to Depression
 • The Search for Etiologic Clues

💊 Course information:

 • Teacher: William Eaton, Ramin Mojtabai, Wietse
 • Offered by: The Johns Hopkins University
 • Time: 11 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

💉 Register now at: https://www.coursera.org/learn/public-health-depression

#iVolunteerVietNam, #iVolunteer, #online, #freecourse, #health, #public, #depression, #population


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com