Deadline: All year round

[Online] Khóa học Miễn Phí Về Vẽ Tranh Bằng Màu Acrylic Cơ Bản

[English caption below] 

🌈     Nếu bạn là một người mới bắt đầu tập vẽ hoặc muốn tìm hiểu về màu Acrylic thì khóa học này là dành cho bạn . Đây là khóa học cơ bản chia thành nhiều phần nhỏ chủ yếu về các mẹo và kỹ thuật khi sử dụng màu Acrylic cơ bản 

🌈Nội dung khóa học:

 • Cọ vẽ và dụng cụ
 • Tác dụng của màu Acrylic
 • Làm thế nào để pha màu acrylic ( không có nước ) và lấy chúng ra
 • Bước đầu tiên để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đáng nhớ
 • Cách bảo quản bảng màu của bạn

🌈 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Udemy
 • Đối tượng : tất cả mọi người
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: dưới 1 tiếng
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

📍 📍 📍 Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây

https://www.udemy.com/course/acrylic-art-painting-techniques/

——————–——————–

🌈       If you are a beginner to drawing or want to learn about Acrylic colors then this course is for you. This is a basic course divided into many sub-sections mainly about tips and techniques for using basic Acrylic colors

🌈Course content:

 • Brushes and tools
 • Acrylic mediums – what does what
 • How to thin your acrylics (without water) and make them flow
 • How to create an archival artwork – STEP ONE
 • How to keep your palette workable for days

🌈 About this course:

 • Offered by: Udemy
 • Participant: Everyone
 • Price: Free
 • Duration: Less than 1 hour
 • Language: English
 • 100% Online

📍 📍 📍 For more information and enrollment:

 https://www.udemy.com/course/acrylic-art-painting-techniques/ 

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com

You may also like...