Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Viết Tiếng Anh Thương Mại

⏰No Deadline

 

🎉Giới thiệu:

Khóa học này nhằm mục đích cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh thương mại của bạn bằng cách phát triển khả năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp, hiểu biết về các thể loại viết kinh doanh khác nhau và khả năng viết các tài liệu kinh doanh chuyên nghiệp của bạn. 

 

Các kỹ năng học được trong khóa học này sẽ được sử dụng trong khóa học giao tiếp giữa các nền văn hóa và giúp bạn chuẩn bị để tạo ra các tài liệu kinh doanh chuyên nghiệp trong các dự án.

 

🧐Thông tin:

-Tài trợ: Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hongkong

-Thời gian: Linh hoạt, hoàn thành trong 26 tiếng

-Giảng viên: Kin Tang, Delian Gaskell

Hoàn toàn miễn phí

 

💎Lộ trình khóa học:

-Tuần 1: giới thiệu

-Tuần 2: cách viết cho từng thể loại văn bản

-Tuần 3: thực hành viết email

-Tuần 4: thực hành viết ghi chú

 

🌈Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây:

https://www.coursera.org/learn/english-for-business-writing#about

————————————————————————————————————————–

🎉🎉English caption below

 

This course aims to improve your Business English writing skills by developing your use of vocabulary, grammar, understanding of different business writing genres, and your ability to write professional business documents. 

 

Skills learned in this course will be used in the cross-cultural communications course and help prepare you to produce the professional business documents in the Capstone project.

 

🧐Overview:

-Provided by The Hong Kong University of Science and Technology

-Duration: Flexible, approximately 26 hours to complete

-Professor: Mr Kin Tang, Ms Delian Gaskell

-Tuition: Free

 

💎Syllabus:

-Week 1: Welcome Module

-Week 2: Business writing genres

-Week 3: Writing emails

-Week 4: Writing memos

 

🌈For more information and register at: https://www.coursera.org/learn/english-for-business-writing#about

 

You may also like...