Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kinh Doanh Phim

NO DEADLINE

[English Caption Below]

💥Giới thiệu khóa học:

Làm phim là một nỗ lực sáng tạo, nhưng nó cũng là một dự án kinh doanh. Và cũng như các loại kinh doanh khác, hầu hết phim đều có ý muốn để kiếm tiền. Khóa học trực tuyến miễn phí này, Kinh doanh phim, sẽ giới thiệu cho bạn cách xưởng phim làm việc. Nó được sản xuất với Pinewood Studios – nhà cung cấp dịch vụ studio hàng đầu cho các ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng cơ bản về kinh doanh phim, ví dụ như: Giá trị của phim ảnh, Phát triển phim, Sự truyền tải của phim, Quỹ làm phim, Việc làm phim, Phim ảnh: quá khứ và tương lai.

💥Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

 • Xác định sự đóng góp của phim tới nền kinh tế và cách loại kinh doanh này đang thay đổi thời đại kỹ thuật số.
 • Đáng giá sự ảnh hưởng nền tảng mới lên sự phân phối và tiếp thị phim truyền thống.
 • Xác định các quá trình bao gồm việc chọn lọc và bán ý tưởng phim, đựa ra khái niệm thay đổi về quyền sở hữu trong thế giới kỹ thuật số.
 • Chứng minh sự hiểu biết về việc phim được tài trợ và những cơ hội mà nền tảng đầu tư mới có ở tài chính điện ảnh.
 • Xác định và hiểu biết về sự tác động của các xu hướng tương lai và những thay đổi về nền công nghiệp phim và các bên liên quan.

💥Thông tin khóa học:

 • Thời gian: 12 giờ
 • Học phí: miễn phí
 • Hình thức: online
 • Đối tượng: người bắt đầu

💥Thông tin chi tiết: https://bit.ly/2TymzBR

_________________________________

💥Course introduction:

Filmmaking is a creative endeavor, but it is also a business venture. And like any other business, most movies are meant to make money. This free online course, The Film Business, will introduce you to how movie studios work. It is produced with Pinewood Studios – the leading provider of studio services to the global film industry.

This course will provide you with basic skills in the film business, such as:  The Value of Film, Film Development, Film Transmission, Film Funding, Filmmaking, Film: too past and future.

💥What you will learn from the course:

 • Identify film’s contribution to the economy and how this type of business is changing the digital age.
 • Appreciate the new platform’s impact on traditional film distribution and marketing. Identify the processes that include the selection and sale of film ideas, introducing the changing concept of ownership in the digital world.
 • Demonstrate an understanding of film finance and the opportunities new investment platforms have in film finance.
 • Identify and understand the impact of future trends and changes in the film industry and its stakeholders.

💥Course information:

 • Time: 12 hours
 • Tuition: free
 • Format: online
 • Audience: Beginners

💥Details: https://bit.ly/2TymzBR

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=28487

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Phuơng Thu

thuphuongg.ivolunteer@gmail.com