Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Thiết Kế Phần Mềm Điện Thoại

 NO DEADLINE 

[English caption below]

👉 Giới thiệu :

Bạn không cần kỹ năng thiết kế, kiến ​​thức phần mềm, hoặc thậm chí biết cách vẽ. Tất cả những gì bạn cần là một tờ giấy, một cây bút và một ý tưởng — một câu chuyện đang chờ được kể.

Một khóa học nhanh chóng và thiết thực về cách biến bảng trắng hoặc bản phác thảo trên giấy của bạn thành nguyên mẫu trên di động. Tìm hiểu cách sử dụng hoạt ảnh và chuyển tiếp để chuyển đổi thiết kế tĩnh của bạn thành các dòng ứng dụng người dùng , sản phẩm hoặc tính năng dễ hiểu.

👉 Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu
 • Cách biến những bản phác họa giấy thành các nguyên mẫu trên điện thoại
 • Giới thiệu về thiết kế và nguyên mẫu
 • Tạo một nguyên mẫu từ các bản vẽ trên bảng trắng

 👉  Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Udemy
 • Đối tượng : tất cả mọi người
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 tiếng
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ❓ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây:

https://www.udemy.com/course/mobile-app-design-prototype/

——————–——————–

👉 Introduction:

You don’t need design skills, software knowledge, or even know how to draw. All you need is some paper, a pen, and an idea—a story waiting to be told.

A quick and practical course on turning your whiteboard or paper sketches into mobile prototypes. Learn to use animations and transitions to convert your static designs into easy-to-understand user flows, products, or features.

 👉  Course content:

 • Introduction
 • Turn paper Sketches into a mobile prototype
 • Design and prototype introduction
 • Creating a prototype from drawings on a whiteboard

👉 About this course:

 • Offered by: Udemy
 • Participant: Everyone
 • Price: Free
 • Duration: 2 hours
 • Language: English
 • 100% Online

❓ For more information and enrollment:  

https://www.udemy.com/course/mobile-app-design-prototype/

#ivolunteer #ivolunteervietnam #khoahoc #mienphi #thietkephanmemdienthoai


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com