Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Lý Thuyết Trong Trò Chơi

⏰ NO DEADLINE 

[English caption below]

❗ Giới thiệu:

⚡ Phổ biến trong các bộ phim như “A Beautiful Mind”, lý thuyết trong trò chơi là mô hình toán học về sự tương tác chiến lược giữa các tác nhân lý trí và phi lý trí. Ngoài những gì chúng ta gọi là “trò chơi” trong ngôn ngữ thông thường, chẳng hạn như cờ vua, poker, bóng đá, v.v., nó bao gồm mô hình hóa xung đột giữa các quốc gia, các chiến dịch chính trị, cạnh tranh giữa các công ty và hành vi giao dịch trên các thị trường . Vì thế khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản cho bạn về những nguyên lí này.

❗ Nội dung khóa học :

 • Giới thiệu và Tổng quan
 • Chiến lược Hỗn hợp- Cân bằng của Nash
 • Các khái niệm về giải pháp thay thế
 • Trò chơi dạng mở rộng
 • Trò chơi lặp lại
 • Trò chơi Bayes
 • Trò chơi liên quân
 • Bài đánh giá sau khi học

❗  Thông tin khoá học:

Cung cấp bởi: Coursera
Đối tượng : Tất cả mọi người
Học phí: Miễn phí
Thời lượng: 18 tiếng
Hình thức: Online
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

✍️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: Tại đây

——————–——————–

❗ Introduction:

⚡ Popularized by movies such as “A Beautiful Mind,” game theory is the mathematical modeling of strategic interaction among rational (and irrational) agents. Beyond what we call `games’ in common language, such as chess, poker, soccer, etc., it includes the modeling of conflict among nations, political campaigns, competition among firms, and trading behavior in markets. As the result, this course provides the basic knowledge about this theory for you

❗ The course’s content:

 • Introduction and Overview
 • Mixed-Strategy Nash Equilibrium
 • Alternate Solution Concepts
 • Extensive-Form Games
 • Repeated Games
 • Bayesian Games
 • Coalitional Games
 • Final Exam

 ❗ About this course:

Offered by: Coursera
Participant: Everyone
Price: Free
Duration: 18 hours
Language: English
100% Online

✍️ For more information and enrollment: Tại đây

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com