Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Và Đào Tạo Về SEO Đến Từ Moz

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🌎   SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Bằng cách cải thiện các khía cạnh bên trong và bên ngoài để tăng lưu lượng truy cập mà trang web nhận được từ các công cụ tìm kiếm, SEO đem lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và công ty. Mỗi doanh nghiệp và công ty sẽ có những SEO khác nhau vì vậy việc biết về SEO đã và đang trở thành nhu cầu cần thiết cho những người làm về lĩnh vực Marketing và kinh doanh

 🌎 Nội dung khóa học:

 • Chiến lược phát triển SEO
 • Kiểm tra web và cấu trúc
 • Từ khóa tìm kiếm cơ bản
 • Nền tảng của SEO On-page
 • Xây dựng liên kết và Off-page SEO
 • Tính chất của SERP
 • Báo cáo về SEO

   🌎 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Udemy
 • Đối tượng : tất cả mọi người
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng:  3 tiếng 30 phút
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

    ⏰⏰⏰ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây:

 https://www.udemy.com/course/whiteboard-seo/

——————–——————–

  🌎   SEO is an acronym for Search Engine Optimization – Search engine optimization. By improving internal and external aspects in order to increase the traffic the site receives from search engines, SEO brings alot of benefits to the businesses and companies . Each business and company will have different SEOs, so that knowing about SEO has become a necessity for those working in the field of Marketing and business.

  🌎  Course content:

 • SEO strategy development
 • Site audits and structure
 • Keyword reasearch basics
 • On-page SEO fundamentals
 • Link building and Off-page SEO
 • SERP features
 • Reporting on SEO

  🌎   About this course:

 •   Offered by: Udemy
 •   Participant: Everyone
 •   Price: Free
 •   Duration: 3 hour and 30 minutes
 •   Language: English
 •   100% Online

    ⏰⏰⏰  For more information and enrollment:

 https://www.udemy.com/course/whiteboard-seo/

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com

You may also like...