Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Kĩ Năng Đưa Ra Quyết Định Tài Chính

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

🌊Giới thiệu

Bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân: cách cân bằng giữa chi tiêu và tiết kiệm, khoản nợ nào phải trả trước, loại bảo hiểm nào bạn cần và không cần, cách đầu tư cho hưu trí và các mục tiêu dài hạn khác.

Ngoài việc xem các bài giảng trực tuyến, bạn sẽ được hướng dẫn cách làm các bài tập thực tế, bao gồm tra cứu lệ phí của quỹ tương hỗ và yêu cầu báo cáo tín dụng miễn phí.

🌊Nội dung khóa học

 • Mẹo để bắt đầu tiết kiệm tiền
 • Cách ưu tiên chi tiêu
 • Lí do bạn cần một quỹ khẩn cấp
 • Làm thế nào để giảm chi phí bảo hiểm
 • Tra cứu phí quỹ tương hỗ
 • Cách đặt mục tiêu tiết kiệm và mục tiêu tài chính
 • Cách tiết kiệm và đầu tư
 • Cách cải thiện điểm tín dụng của bạn
 • Cách tiêu tiền theo những cách khiến bạn hạnh phúc hơn

🌊Chi tiết

 • Tổ chức: BerkeyleyX
 • Thời lượng: 4 tuần, 2-3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Terrance Odean

🌊Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/how-making-smart-financial-decisions

————————————–

🌊Overview

You will learn the basics of personal finance: how to balance spending and saving, which debts to pay first, what insurance you need and don’t need, how to invest for retirement and other long-term goals.

In addition to watching online lectures, you will be shown how to do practical “homework” assignments, including looking up the fees on mutual funds and requesting a free credit report.

🌊What you’ll learn

 • Tips to start saving money
 • How to prioritize spending
 • Why you need an emergency fund
 • How to lower your insurance costs
 • Where to look up mutual fund fees
 • How to set savings goals and financial goals
 • How to save and invest
 • How to improve your credit score
 • How to spend money in ways that make you happier

🌊Detail

 • Institution: BerkeyleyX
 • Length: 4 weeks, 2-3 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Terrance Odean

🌊Further information and register at:

https://www.edx.org/course/how-to-making-smart-financial-decisions

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...