Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Một Số Khái Niệm Đầu Tư Cơ Bản

⏰ NO DEADLINE 
[English caption below]

Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

        Tuy nhiên đối với những người mới bắt đầu dấn thân vào con đường đầu tư , sẽ khá khó khăn khi gặp phải vài khái niệm và từ ngữ khó hiểu thuộc về ngành này  hoặc không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy,  khóa học này được tạo ra để giải thích về một số khái niệm đầu tư cơ bản mà bạn nên biết 

✍️ Nội dung khóa học:

 • Mục tiêu đầu tư
 • Đánh đổi rủi ro – lợi nhuận
 • Chiến lược đầu tư
 • Các khái niệm phụ bao gồm: Những điều bạn cần biết trước khi đầu tư, Các giai đoạn, rủi ro thị trường so với rủi ro cụ thể , hoàn lại vốn đầu tư , đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân bổ tài sản, thời điểm kinh doanh , những ràng buộc về chiến lược đầu tư

 ✍️ Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Udemy
 • Đối tượng : tất cả mọi người
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng:  50 phút
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⏰⏰⏰ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây:

 https://www.udemy.com/course/basic-investing-concepts/

——————–——————–

   Investment is the activity of using the main resources, resources, labor and intellectual resources to produce and trade for a relatively long time in order to gain profits and socio-economic benefits.
However, for those who just started , it will be difficult to come across confusing concepts and words that belong to the field or not know where to start because of that,  this course is created out to explain some of the basic concepts that you should know

✍️ Course content:

 • Investment Objectives
 • Risk-return trade-off
 • Investment strategies
 • Sub-concepts include: What you need to know before investing,  life Stages of an individual, market risk vs specific risk, return on investment, portfolio diversification, asset allocation, market timing, constraints on investment strategies

   ✍️ About this course:

 • Offered by: Udemy
 • Participant: Everyone
 • Price: Free
 • Duration: 50 minutes
 • Language: English
 • 100% Online

⏰⏰⏰ For more information and enrollment:

 https://www.udemy.com/course/basic-investing-concepts/

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com

You may also like...