Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Cùng Mọi Người Sáng Tạo Để Giải Quyết Vấn Đề

[Online] Khóa Học Cùng Mọi Người Sáng Tạo Để Giải Quyết Vấn Đề

NO DEADLINE

[English caption below]

☑️Khóa học này là một phần của chương trình Giải quyết vấn đề với công nghệ, sẽ cho phép bạn học cách sử dụng công nghệ để tìm ra giải pháp hiệu quả cho các vấn đề kỹ thuật số.

☑️Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về quy trình năm giai đoạn và có cơ hội tham gia vào các hoạt động thực tế để thử từng giai đoạn của quy trình.

☑️Bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao phương pháp tư duy này lại hiệu quả, cách sử dụng nó và những công việc nào sử dụng quy trình.

☑️Bạn cũng sẽ làm quen với cách thu thập thông tin và dữ liệu phù hợp để chứng minh giải pháp có thể hoạt động trong thế giới thực.

?Bạn sẽ học được:

 • Xác định các loại vấn đề có thể được giải quyết với thiết kế lấy con người làm trung tâm
 • Tóm tắt các hoạt động cần thiết để thực hiện một dự án thiết kế lấy con người làm trung tâm thành công
 • Phát triển tư duy thiết kế lấy con người làm trung tâm để tiếp cận một vấn đề
 • Áp dụng quy trình Tư duy thiết kế cho một vấn đề trong thế giới thực
 • Điều tra cách chế tạo và thử nghiệm các nguyên mẫu thô giúp cải thiện
 • Thu thập thông tin và dữ liệu giúp chứng minh một giải pháp sẽ hoạt động trong thế giới thực

?Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập:  Trường đại học Leeds
 • Giảng viên: Kim Plowright
 • Nền tảng: Future Learn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 tuần, 2 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/90g9sv

=============================================

⏰ NO DEADLINE

☑️This course is part of the Solving Problems with Technology program, which will enable you to learn how to use technology to find effective resolutions to digital problems .

☑️On this course you’ll learn about the five-stage process and have the opportunity to take part in practical activities to try each stage of the process.

☑️You’ll learn why this method of thinking is effective, how to use it, and which jobs use the process.

☑️You’ll also become familiar with how to collect the right information and data to prove a solution can work in the real world.

?What will you learn:

 • Identify the kinds of problem that can be solved with human-centred design
 • Summarise the activities needed to run a successful human-centred design project
 • Develop a human-centred design mindset to approach a problem
 • Apply the Design Thinking process to a real-world problem
 • Investigate how making and testing rough prototypes helps improvement
 • Collect information and data that help prove a solution will work in the real world

?About this course:

 • Institution: University of Leeds
 • Instructor: Kim Plowright
 • Foundation: Future Learn
 • Subject: Business and Management
 • Price: Free
 • Length: 2 weeks, 2 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

?Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/90g9sv

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=11129

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam