Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Cơ Bản Về Quản Lí Thời Gian Hiệu Quả

NO DEADLINE

English caption below

? Giới thiệu :

Các bạn có bao giờ ước mơ rằng một ngày có 48 tiếng ? Nếu có thì thay vì ngồi ước một điều không tưởng như vậy, bạn nên học cách làm việc hiệu quả hơn gấp 3 lần trong 1 ngày.

Sự thật là chúng ta đều muốn sử dụng thời gian của mình thật tốt. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần phải biết những nguyên tắc bất biến mà bạn sẽ không bao giờ học được ở trường và khóa học này sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều với 7 bước cụ thể bạn luôn luôn có thể thực hiện để hoàn thiện nhiều việc hơn mỗi ngày

? Lợi ích:

  • Bạn sẽ biết chính xác cách tạo thói quen về việc tạo dựng ngày của bạn với năng suất cao
  • Những cái bẫy lớn nhất về việc quản lí thời gian bạn cần tránh để không khiến bạn lãng phí nhiều thời gian trong ngày
  • Biết những gì cần làm và khi nào để đảm bảo rằng bạn luôn hoàn thành công việc

? Thông tin khóa học:

Phương thức: Online

Thời gian: 37 phút

Hạn đăng kí : Không có

Giảng viên: Brandon Hakim – founder của InsiderSchool

? Để đăng kí và biết thêm chi tiết: https://www.udemy.com/course/manageyourtime/

————————————————————————————————

?  Introduction:

Have you ever wished that there are 48 hours a day ? If yes , Instead of wishing an impossible thing like that, you should learn how to work more efficiently than 3 times a day.

The truth is that we all want to use your time well. But in order to do so, you need to know certain principles you’ll never learn in school and this course will help you alot with 7 specific steps you can take  permanently to get more done everyday.

?  Advantages:

  • Know exactly how to structure your days to put productivity on autopilot.
  • The biggest time management traps to avoid that suck hours out of your day
  • Know what to work on and when to make sure you always finish what matter

? Course’s information:

Format: Online

Duration: 37 minutes

Deadline: NO

Instructor: Brandon Hakim – founder of InsiderSchool

?To register and find more information: https://www.udemy.com/course/manageyourtime/

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10101

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam