Deadline: 16/06/2021

[Online] Hội Thảo Tư Duy Phản Biện: Critical Thinking For Academic Success 2021 Tổ Chức Bởi Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ

⏰DEADLINE: 16/6/2021

[English caption below]

🔥 Tư duy phản biện đang dần được hình thành và quan tâm trong giới trẻ, môi trường giáo dục cũng bồi dưỡng, khuyến khích học sinh rèn luyện tư duy phản biện. Tại sao chúng ta quan tâm đến tư duy phản biện?

🔥 Trong hội thảo tư duy phản biện chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của việc đánh giá và phân tích tư duy. Tư duy phản biện sẽ là một chủ đề được khám phá, cùng với các ví dụ thực tiễn cho thấy cách thức và lý do vì sao chúng ta nên có những lý do chính đáng cho những gì chúng ta tin. Chúng ta sẽ tìm hiểu những thành kiến và học cách cải thiện suy nghĩ và kỹ năng giao tiếp của mình.

📍 Hình thức: trực tiếp trên Facebook

📍 Thời gian: 16/6/2021 lúc 09g30 sáng

📍 Khách mời: gặp gỡ các đại diện của trường City University of Seattle.

👉Thông tin chi tiết và tham gia tại: https://bit.ly/3v7ZK4B

[English caption]

What is critical thinking? Join our Facebook live virtual session on June 16, at 09:30AM GMT+7 to meet representatives from City University of Seattle. In this presentation, we will take a look at the importance of evaluating and analyzing our own thinking. Critical Thinking as a topic will be explored, along with real-life examples demonstrating how and why we should have good reasons for what we believe. We’ll learn about argument and bias, and how to improve our thoughts and communication when we study at universities in the United States. We will also get to understand our own minds just a little bit better!

For more information, please visit HERE

#ivolunteer, #ivolunteerVietNam, #criticalthinking, #hội thảo, #US


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hồng Ngân

hongngan.ivolunteer@gmail.com