Deadline: 14/06/2021

[Online] Hội Thảo Miễn Phí Về IELTS Masterclass Từ IDP Education

[ English caption below ] 

🌟 Tổng quan

Hội thảo IELTS Masterclass – một buổi học miễn phí kéo dài hai giờ có được nhiều lợi ích:

 • Nhận các mẹo thực tế về cách nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn và tránh những lỗi thường gặp.
 • Hiểu rõ hơn các tiêu chí đánh giá và cách các kỹ năng của bạn sẽ được chấm điểm.
 • Học hỏi từ Chuyên gia IELTS chính thức, người sẽ hướng dẫn bạn và trả lời các câu hỏi của bạn.

Các buổi học trực tuyến này sẽ cho bạn biết những gì sẽ xảy ra và giúp bạn tự tin hơn vào khả năng đạt được điểm số cao.

🌟 Thông tin khóa học

 • Giáo viên IELTS : Jacqueline Fisher
 • Cung cấp bởi IDP Education
 • Có 3 buổi hội thảo :
 1. Buổi 1: 18h30-20h30 (19/04/2021)
 2. Buổi 2: 18h30-21h30 (24/05/2021)
 3. Buổi 3: 18h30-21h30 (14/06/2021)
 • 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

📌 Đăng kí ngay tại: https://www.eventbrite.com/e/idp-ielts-masterclasstm-webinar-sea-tickets

__________________________________________________________________________

🌟 Overview

IDP IELTS Masterclass Webinar, a free two-hour session that will allow you to gain a range of benefits:

 • Get practical tips on how to enhance your English skills and avoid common mistakes.
 • Better understand the assessment criteria and how your skills will be scored.
 • Learn from an official IELTS Expert who will guide you and answer your questions.

These online sessions will give you a sense of what to expect and instil confidence in your ability to reach a high band score.

🌟 Course’s information

 • IELTS Teacher and Trainer: Jacqueline Fisher
 • Offered by IDP Education
 • There are 3 workshop sessions:
 1.  Session 1: 6:30pm-8:30pm _ April, 19th, 2021
 2.  Session 2: 6:30pm-8:30pm _ May, 24th, 2021
 3.  Session 3: 6:30pm-8:30pm _ June, 14th, 2021
 • 100% online
 • Language: English

📌 Register at: https://www.eventbrite.com/e/idp-ielts-masterclasstm-webinar-sea-tickets

 

Thị Hường Hà

hathihuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...