Deadline: 21/04/2021

[Online] Hội Nghị Các Nhà Lãnh Đạo: Xây Dựng Tương Lai Từ NBS 2021 ( Miễn Phí Tham Dự)

📌DEADLINE: 21/04/2021

📌GIỚI THIỆU CHUNG:

  • Ngành xây dựng liên tục phát triển. Nhu cầu thích ứng và nắm bắt các phương thức làm việc và công nghệ mới là rất quan trọng trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo xây dựng: “Xây dựng cho tương lai” là một sự kiện trực tuyến kéo dài hai ngày dành cho bất kỳ ai tham gia vào thiết kế, cung cấp và xây dựng môi trường xây dựng, mong muốn tìm hiểu và thảo luận về tương lai của ngành xây dựng và những thay đổi ở phía trước.
  • Tại NBS, tổ chức cam kết cung cấp cho ngành xây dựng những công cụ và nguồn lực cần thiết để giúp họ xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn. Là một phần của cam kết này, tổ chức vui mừng thông báo hội nghị trực tuyến tiếp theo, Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo xây dựng: “Xây dựng cho tương lai”, diễn ra vào Thứ Tư ngày 21 và Thứ Năm ngày 22 tháng 4, 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều (BST).
  • Sự kiện sẽ quy tụ những nhân vật hàng đầu trong ngành xây dựng và chính phủ, những người sẽ tập trung vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngành và xây dựng một tương lai bền vững hơn. Hội nghị sẽ khám phá ngành công nghiệp chính và những thay đổi về quy định cũng như bối cảnh kinh tế, bao gồm cả tác động.
  • NBS tin rằng ngành cần tiếp tục thúc đẩy hành trình kỹ thuật số để trở nên bền vững hơn, vì vậy NBS sẽ tổ chức sự kiện này miễn phí cho những người tham dự.

📌CHI PHÍ THAM DỰ: Miễn phí tham dự

📌LỢI ÍCH TỪ SỰ KIỆN:

• Lắng nghe ý kiến ​​từ chính phủ và các chuyên gia trong ngành về cách ngành đang thay đổi và tương lai sẽ như thế nào.

• Thông tin và lời khuyên mới nhất về tính bền vững và cách doanh nghiệp có thể áp dụng các cách thức xây dựng tốt hơn.

• Khám phá thông tin chi tiết về các dự án xây dựng hàng đầu, bao gồm cả HS2.

• Cập nhật về bối cảnh kinh tế, bao gồm tác động của COVID-19 và Brexit.

• Mạng lưới với các đồng nghiệp trong ngành và các nhà lãnh đạo tư tưởng.

• Khám phá cách các nền tảng NBS có thể giúp người chỉ định và nhà sản xuất làm việc cùng nhau tốt hơn

📌THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ CUỘC THI:  

https://www.eventbrite.com/e/construction-leaders-summit-building-for-the-future-tickets-142660113239?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1 

 

Tâm Lương Mỹ

mytam.ivolunteer@gmail.com

You may also like...