Deadline: 21/07/2021

[Online] Giải Thưởng Sáng Tạo: Queen Elizabeth Prize 2021

⏰DEADLINE: 31/7/2021

[English caption below]

📌QEPrize tìm kiếm các đề cử từ công chúng tôn vinh một loạt các đổi mới kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp và nhiều người được đề cử từ mọi nơi trên toàn cầu.

📌Giải thưởng 500.000 bảng Anh là giải thưởng kỹ thuật danh giá nhất thế giới, được trao cho tối đa 5 kỹ sư chịu trách nhiệm về một sự đổi mới kỹ thuật táo bạo, đột phá vì lợi ích toàn cầu cho nhân loại.

📌Những hạn chế không được tự đề cử: Những đổi mới giành được trước đó bao gồm Internet và World Wide Web, (2013), phân phối thuốc có kiểm soát (2015), cảm biến hình ảnh kỹ thuật số (2017), Hệ thống định vị toàn cầu (2019) và đèn LED (2021).

📌TIÊU CHÍ:

Các giám khảo sẽ sử dụng các tiêu chí này để chọn ra người chiến thắng hoặc những người chiến thắng Giải thưởng Nữ hoàng Elizabeth về Kỹ thuật:

 • Điều gì mà ứng viên đã làm (hoặc tối đa năm người đã làm) là một sự đổi mới mang tính đột phá trong kỹ thuật?
 • Sự đổi mới này đã mang lại lợi ích toàn cầu cho nhân loại theo cách nào?
 • Có ai khác có thể tuyên bố đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển này không?

📌QUÁ TRÌNH:

 • Vui lòng đọc Quy tắc & Điều kiện Giải thưởng trước khi bắt đầu đề cử.
 • Các đề cử sẽ được quản lý trực tuyến.
 • Những người được đề cử sẽ nhận được một email thông báo về việc đề cử.
 • Các trọng tài sẽ được mời để hỗ trợ việc đề cử, nhập tài liệu tham khảo của họ trên trang web.
 • Các đề cử đã hoàn thành, đủ điều kiện sẽ được chuyển đến ban giám khảo.

📍Quyền tham gia giải thưởng dành cho bất kỳ cá nhân (hoặc tối đa năm cá nhân) thuộc bất kỳ quốc tịch nào chịu trách nhiệm cá nhân về một sáng tạo đột phá trong kỹ thuật mang lại lợi ích cho nhân loại.

📍Ngày kết thúc để gửi (các) đề cử  là ngày 31 tháng 7 năm 2021

📍Hạn cuối để các trọng tài gửi các tuyên bố ủng hộ là ngày 4 tháng 9 năm 2021

📍Những người chiến thắng trong QEPrize 2021 sẽ được công bố vào tháng 2 năm 2022 và các thông tin chi tiết khác sẽ được công bố gần thời điểm

👉Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/3uojukc

[English caption]

Application Deadline:  31 July 2021.

📌The QEPrize seeks nominations from the public that celebrate a wide variety of engineering innovations across all sectors of the profession, and a breadth of nominators from all corners of the globe.

📌The £500,000 prize is the world’s most prestigious engineering accolade, awarded to up to five engineers responsible for a bold, groundbreaking engineering innovation of global benefit to humanity.

📌The only limitations are that self-nomination and posthumous nomination are not allowed.

Previous winning innovations include the Internet and the World Wide Web, (2013), controlled drug delivery (2015), digital imaging sensors (2017), the Global Positioning System (2019) and LED lighting (2021).

📌Criteria

The judges will use these criteria to select the winner, or winners, of the Queen Elizabeth Prize for Engineering:

 • What is it that this person has done (or up to five people have done) that is a ground-breaking innovation in engineering?
 • In what way has this innovation been of global benefit to humanity?
 • Is there anyone else who might claim to have had a pivotal role in this development?

📌The Process

Please read the Prize Rules & Conditions before starting your nomination.

 • Nominations will be managed online.
 • Nominees will receive an email informing them of the nomination.
 • Referees will be invited to support the nomination, entering their references on the website.
 • Completed, eligible nominations will go forward to the judges.

Entry to the prize is open to any living individual (or up to five individuals) of any nationality who are personally responsible for a groundbreaking innovation in engineering which has been of benefit to humanity.

 • The closing date to submit your nomination(s) is 31 July 2021
 • The deadline for referees to submit supporting statements is 4 September 2021
 • The winner(s) of the 2021 QEPrize will be announced in February 2022 and further details will be released closer to the time

For More Information: https://bit.ly/3uojukc

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hồng Ngân

hongngan.ivolunteer@gmail.com