Deadline: 01/03/2021

[Online – Free] Chương Trình Tiếp Cận Lãnh Đạo Trẻ 2021 – MCW Young Leaders Access Program 2021

Young Leaders Access Program được tổ chức bởi MCW Global – một tổ chức phi lợi nhuận với tầm nhìn hỗ trợ cộng đồng trên toàn thế giới cải thiện giáo dục, sức khỏe, và an ninh kinh tế. Đây là một chương trình kéo dài 1 năm nhằm chuẩn bị cho những người trẻ từ 18 – 26 tuổi trở thành những nhà lãnh đạo bằng cách phát triển khả năng lãnh đạo, quyền công dân toàn cầu, nhận thức về bản thân và hoạch định tầm nhìn. Trong 1 năm, các bạn trẻ sẽ được làm việc cùng mentors thực hiện các ý tưởng đổi mới và các dự án có ích cho cộng đồng.

📣YÊU CẦU:

 • Thể hiện cam kết muốn đóng góp cho cộng đồng;
 • Trong độ tuổi từ 18-26 khi bắt đầu chương trình (1/7/2021);
 • Viết và nói tiếng Anh thông thạo;
 • Tuân thủ các quy định của chương trình.

🔥 TIMELINE DỰ KIẾN:

 • Community Needs Assessment: kéo dài 2 tháng, giúp các bạn hiểu hơn về cộng đồng địa phương của mình.
 • Virtual Training Program: kéo dài 3 tháng, trang bị cho các bạn những kỹ năng cần thiết trong việc trở thành các nhà lãnh đạo cho cộng đồng.
 • 7 tháng phát triển kế hoạch hành động, hiện thực hóa cho dự án, với sự giúp đỡ của các mentors.

📣 HỒ SƠ CHUẨN BỊ:

 • Giới thiệu chung bản thân;
 • Bài luận trả lời một số câu hỏi do chương trình đưa ra;
 • Sơ yếu lí lịch;
 • 02 thư giới thiệu.

🔥 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/2Mg6Qn7

You may also like...