[Online] Cuộc Thi Viết Luận Hektoen Grand Prix 2021

⏰ DEADLINE: 15/09/2021 

🍂 GIỚI THIỆU CHUNG: 

Cuộc thi Viết luận Hektoen Grand Prix 2021 được tổ chức nhằm tưởng nhớ bà Hella MannheimerThành viên Hội đồng Quản trị Viện Hektoen (1924-2020).

Các bài luận tham gia cuộc thi viết về các chủ chủ đề nghệ thuật, lịch sử, văn học, giáo dục,… có liên quan đến y học (trừ COVID 19).

📌GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG: Bao gồm 02 giải: 5.000 USD cho người chiến thắng và 2.500 USD cho người về nhì.

📌ĐIỀU KIỆN:

  • Bài nghiên cứu, nếu được chấp thuận, sẽ được đăng trên tạp chí Hektoen International bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (trừ khi cần chỉnh sửa những nội dung quan trọng sẽ liên hệ với tác giả trước khi đăng).
  • Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên.
  • Đối với các bài được viết bởi nhiều tác giả thì chỉ cần 1 người đại diện gửi bài dự thi.
  • Bài nghiên cứu phải là công trình chính gốc, chưa từng xuất bản, dài không quá 1500 từ, và phải tuân theo các chỉ dẫn trình bày (gồm cả ảnh minh họa).

📌HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY:

  • Trang bìa gồm các thông tin về tác giả: tên, chức danh/bằng cấp, hoạt động chuyên môn (professional affiliation), tiểu sử (không quá 100 từ), thông tin liên lạc.
  • Nội dung bài dự thi: có tiêu đề và đánh số trang theo mục lục, định dạng Times New Roman – cỡ chữ 12, dãn dòng 2.0, trình bày theo phong cách Chicago hay AMA, đánh số các trích dẫn và chú thích.
  • Tên file: lưu dưới dạng sau: [Tên tác giả]_[Tên bài viết].doc
  • Hình ảnh: lưu ở định dạng .jpg, có tên theo dạng sau: [Tên tác giả]_[Tên bài viết][Chỉ số], chú thích nộp trong file word.

📌QUY TRÌNH: 

1. Kiểm tra các yêu cầu trình bày và bản quyền của bài nghiên cứu.

2. Nộp bài qua form hoặc gửi qua địa chỉ contest@hektoeninternational.org

📌THÔNG TIN CHI TIẾT: Xem thêm TẠI ĐÂY.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27358


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Trần

hoaianh.ivolunteer@gmail.com