[Online] Cuộc Thi: The Health For All Film Festival Do Who Tổ Chức 2020.

[ONLINE] CUỘC THI: THE HEALTH FOR ALL FILM FESTIVAL DO WHO TỔ CHỨC 2020.

🎯Deadline: 30/1/2021

🌐Cuộc thi do tổ chức y tế thế giới WHO tổ chức, mời các nhà làm phim độc lập, các công ty sản xuất, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng, sinh viên và các trường điện ảnh trên khắp thế giới gửi phim ngắn gốc về sức khỏe nhằm mục đích tuyển dụng một thế hệ mới các nhà đổi mới phim và video để vô địch và thúc đẩy các vấn đề sức khỏe toàn cầu. 

📣Đối tượng: tất cả mọi người đều có thể tham gia

🏆Giải thưởng: 

Có 3 giải Grand Prix, mỗi giải cho mỗi hạng mục. Mỗi người thắng cuộc sẽ nhận được 10.000 đô la Mỹ.

📍Các hạng mục tranh giải phim cho năm 2021:

1️⃣Bảo hiểm sức khỏe toàn dân (UHC)  – phim về sức khỏe tâm thần, các bệnh không lây nhiễm (NCD) và các câu chuyện UHC khác liên quan đến các bệnh truyền nhiễm không thuộc trường hợp khẩn cấp;

2️⃣Tình huống khẩn cấp  về sức khỏe – phim về các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, ví dụ như COVID-19, Ebola, cứu trợ thảm họa và sức khỏe ở các vùng chiến sự;

3️⃣Sức khỏe tốt hơn và hạnh phúc  – phim về các yếu tố quyết định môi trường và xã hội đối với sức khỏe, chẳng hạn như dinh dưỡng, vệ sinh, ô nhiễm, giới tính và / hoặc về nâng cao sức khỏe hoặc giáo dục sức khỏe.

⏳Thời gian nhận hồ sơ từ 24/10/2020 đến 31/01/2021.

🎯Thông tin chi tiết xem tại:https://www.who.int/initiatives/the-health-for-all-film-festival

==========================

Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.

INSTAGRAM: https://instagram.com/ivolunteer_vn

EMAIL: ivolunteer20@gmail.com

GROUP: https://fb.com/groups/thongtintinhnguyen

WEBSITE: https://ivolunteervietnam.com

YOUTUBE: https://bit.ly/iVolunteerVietnam_Youtube

IVOLUNTEER HANDBOOK 2020: https://bit.ly/iVolunteerHandboook2020

#ivolunteer #ivolunteervietnam #who

You may also like...