Deadline: 31/08/2021

[Online] Cuộc Thi Sáng Tác Tranh Cổ Động Tuyên Truyền Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Toàn Quốc Kháng Chiến (19/12/1946 – 19/12/2021)

DEADLINE: 31/08/2021

Ngày 02 tháng 7 năm 2021, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021).

️🎨MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC THI:

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn đảng, toàn quân, toàn đảng, ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ôn lại ý chí độc lập, tự do, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Chủ tịch Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; điều này sẽ giúp củng cố và hun đúc lòng tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền về bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước dẫn đến chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến; nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi; phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; nâng cao cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lần thứ XIII của Đại hội Đảng. Khẳng định quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Nhà nước; kết quả xây dựng nền an ninh, quốc phòng toàn dân gắn với thái độ an dân của các cấp, các ngành.  Đồng thời, tuyên truyền biểu dương các phong trào thi đua yêu nước; đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, giúp nhau làm kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

🔥ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI:

Là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

LƯU Ý: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

🔥GIẢI THƯỞNG:

 • Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải và tiền thưởng kèm theo:
 • 01 giải nhất: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng). 3
 • 02 giải nhì: mỗi giải 8.000.000đ (Tám triệu đồng).
 • 03 giải ba: mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng).
 • 10 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ (Hai triệu đồng).
 • 01 giải phong trào: 8.000.000đ (Tám triệu đồng) cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.
 • Đối với tác phẩm triển lãm: Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác triển lãm. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận và trả nhuận treo 600.000đ/1 tác phẩm (Sáu trăm nghìn đồng)

️🎨YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM DỰ THI: 

 • Kích thước tác phẩm dự thi: 54cm x 79cm.
 • Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.
 • Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

☄️HÌNH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI:

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức:

 • Tác giả gửi qua thư điện tử (Email):

Mỗi tác phẩm dự thi là 01 file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG đảm bảo in kích thước 54cm x 79cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5Mb – 12Mb, độ phân giải 300dpi (họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả ghi trên mặt trước phía dưới, bên phải của tác phẩm dự thi) và gửi vào địa chỉ Email: phongttcd.vhcs@gmail.com

 • Tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

Phía sau mỗi tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả và gửi Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ:

 • Phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sởSố 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: Phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền (024) 39.288.259; Đ/c Bùi Hùng Thanh 0972.948.668; Đ/c Nguyễn Thị Dung 033.998.2228.

️🎨SỬ DỤNG TÁC PHẨM:

 • Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2021) không nhằm mục đích kinh doanh.
 • Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trên toàn quốc dưới mọi hình thức trong các dịp lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị khi thấy phù hợp.
 • Tác phẩm in trong các tài liệu tuyên truyền được hưởng nhuận bút theo các quy định của pháp luật hiện hành.

💡TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ:

 • Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, Luật thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện về vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ Cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

📝BAN GIÁM KHẢO:

Thành phần Ban Giám khảo, Ban Tư vấn gồm đại diện các cơ quan:

– Cục Văn hóa cơ sở

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Hội Mỹ thuật Việt Nam;

– Các hoạ sĩ chuyên ngành Đồ hoạ, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

– Các cơ quan, đơn vị liên quan.

⌛Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi (bao gồm cả 02 hình thức): Ngày 31/8/2021.

Các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác giả gửi tác phẩm qua Email của Ban Tổ chức Cuộc thi.

📚Kết quả cuộc thi: 

Được thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực 4 thuộc Trung ương, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website: www.vhttcs.org.vn

👉🏿Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi

Dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm 2021. (Thời gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

Thông tin chi tiết

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Tú Huỳnh

thanhtu.ivolunteer@gmail.com

[Toàn Quốc] “The Erase Project” Mở Đơn Tuyển Nhân Sự