[Online] Cơ Hội Tham Gia Hội Thảo Khu Vực YSEALI 2021: Lực Lượng Lao Động Tương Lai

📌 DEADLINE: 1/2/2021

 

[English caption below] 

💥 Được thực hiện bởi Quỹ Châu Á cùng với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Singapore, Hội thảo YSEALI năm 2021 về Lực lượng lao động Tương Lai là Hội thảo dành cho những sinh viên, doanh nhân và các chuyên gia trẻ từ 20-35 tuổi từ khắp các quốc gia Đông Nam Á muốn tìm hiểu về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và ảnh hưởng của nó đến tương lai việc làm.

💥 Người tham gia sẽ có thêm nhiều hiểu biết về mức độ nhanh chóng mà công nghệ và những tiến bộ kỹ thuật số đang làm thay đổi bối cảnh việc làm ở châu Á và toàn cầu; nhận mentorship từ các chuyên gia hàng đầu cũng như có cơ hội kết nối với các thủ lĩnh trẻ từ khắp ASEAN.

📍 THỜI GIAN: 16-23/05/2021

 • 16/05: cả ngày.
 •  17-21/05: buổi tối, 2 tiếng/ngày.
 • 22-23/05: cả ngày.

📍 TIÊU CHUẨN THAM GIA:

 • Là thành viên của YSEALI (đăng ký thành viên tại đây)
 • Tuổi từ 20-35 tuổi (tại thời điểm đăng ký tham gia hội thảo)
 • Là công dân của một trong các quốc gia sau: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam.
 • Hiện đang cư trú tại một trong các quốc gia sau: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Có niềm đam mê xây dựng cộng đồng và quan tâm đến việc xây dựng mạng lưới kết nối thông qua hợp tác và hợp danh với các quốc gia Đông Nam Á khác
 • Thành thạo viết, nói tiếng Anh
 • Cam kết dành tối thiểu 36 tiếng trực tuyến tham gia chương trình Hội thảo. 

📍 ĐĂNG KÝ:

👉 Thông tin chi tiết về buổi Hội thảo: https://www.ysealifutureworkforce2021.org 

👉 Đăng ký tham gia tại đây: https://webportalapp.com/sp/yseali_apply 


💥 Implemented by The Asia Foundation with the U.S. Embassy in Singapore, the 2021 YSEALI Workshop on Future Workforce is for students, entrepreneurs, and young professionals ages 20-35 from across ASEAN who are interested to learn the Fourth Industrial Revolution and how it affects the future of work.

💥 Participants will gain understanding of how rapid technology and digital advances are altering the context of work in Asia and globally; receive mentorship from 4IR experts; and network with other young leaders from across ASEAN.

📍 SCHEDULE: May 16-23

 • May 16 – full day, virtual program
 • May 17-21 – evening virtual program only, 2 hours per day
 • May 22-23 – full days, virtual program

📍 ELIGIBILITY CRITERIA:

 •         YSEALI Member (Not a member yet? Join YSEALI!)
 •         Ages between 20 – 35 (at the time of application for the workshop)
 •         Citizen of one of the following countries: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam
 •         Currently residing in one of the following countries: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam
 •         Have at least 2 years of work experience
 •         Passionate about building communities and have a keen interest in building a network through collaboration and partnership with other Southeast Asian countries
 •         Fluent in written and spoken English
 •         Will commit to a minimum of 36 hours of virtual/online sessions from the Workshop’s agenda

📍 REGISTER:

👉 Learn more about the workshop here: https://www.ysealifutureworkforce2021.org

👉 Apply here: https://webportalapp.com/sp/yseali_apply 

You may also like...