Deadline: 21/06/2021

[Online] Cơ Hội Nhận 9.000.000 Đồng Từ Cuộc Thi: “Sáng Tạo Xanh” 2021 (Miễn Phí Tham Dự)

💌 Deadline: 21/06/2021

Nếu bạn là một người yêu môi trường 🌳, hãy dành sự quan tâm đến cuộc thi ngay sau đây:

💡 Giải thưởng Sáng tạo Xanh 2021 được tổ chức để khuyến khích các hoạt động sáng tạo, các sáng chế, ứng dụng, mô hình, giải pháp liên quan đến năng lượng theo hướng bền vững nhằm lan tỏa thông điệp về chuyển dịch năng lượng bảo vệ môi trường. Đồng thời, các mô hình năng lượng bền vững tham gia giải thưởng có cơ hội và khả năng xúc tiến chuyển giao, phát triển trong tương lai.

💡 Đối tượng:

  • Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam có các sáng chế, ứng dụng, mô hình, giải pháp liên quan đến chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường được áp dụng tại Việt Nam đều có quyền tham dự giải thưởng.
  • Ngoài ra, người đã đầu tư hoặc đã trực tiếp tham gia sáng tạo ra mô hình, giải pháp đều có quyền được đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của mô hình, giải pháp đó để dự thi.

💡 Cách thức tham dự:

💡 Thời gian nhận bài dự thi:

Từ 01/06/2021 đến 23:59 ngày 21/06/2021 (21 ngày).

💡 Cơ cấu giải thưởng gồm 4 hạng mục: 

  • Mô hình kỹ thuật
  • Mô hình kinh tế
  • Mô hình cộng đồng
  • Mô hình tổng hợp.

💡 Mỗi hạng mục gồm 3 giải:

  • 1 Giải Nhất trị giá 9 triệu đồng
  • 1 Giải Nhì trị giá 7 triệu đồng
  • 1 Giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng

Ngoài ra, các mô hình tham gia có cơ hội được BTC truyền thông, quảng bá và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án với sự giám sát của BTC (nếu BTC kêu gọi hỗ trợ được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án).

💡 Thể lệ giải thưởng chi tiết: https://bitly.com.vn/9tbc2g

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Huy Vũ Đức

duchuy.ivolunteer@gmail.com