Deadline: 21/05/2021

[Online] Chương Trình Tăng Tốc Kinh Doanh: The People For Peat (PFP) Business Hub Accelerator Program 2021

🌞 Deadline: 21/05/2021

🌳 Giới thiệu:

Chương trình tăng tốc Kinh Doanh cho người dân vì than bùn (PFP) năm 2021 mở đơn đăng ký. Mục đích là tối ưu hóa trong kinh doanh, tài chính, sự quản lý than bùn, các ứng viên thuần tập thành công sẽ tham gia chương trình xuyên suốt 9 tháng cùng với các ứng viên thuần tập khác từ khắp ASEAN (ngoại trừ Brunei & Singapore) được hỗ trợ bới các chuyên gia ngành Công nghiệp đất than bùn.

🌳 Lợi ích:

 • Chương trình tăng tốc 9 tháng được hỗ trợ bởi các chuyên gia tư vấn về đất than bùn cho từng quốc gia cụ thể.
 • Cố vấn kinh doanh và hỗ trợ viên kỹ thuật
 • Dễ dàng nhận thấy được sự tiếp cận thị trường khu vực và toàn cầu của dự án.
 • Quan hệ đối tác và cộng tác với mạng lưới than bùn của tổ chức phi chính phủ trên toàn ASEAN.
 • Tiếp cận nguồn vốn từ hẹ sinh thái tài chính PFP
 • Liên kết nhiều giai đoạn với nhà đầu tư để điều chính vốn cho các dự án cụ thể

🌳 Điều kiện:

các doanh nghiệp liên quan đến than bùn ở ASEAN ( khu vực tư nhân, CSOs, NGOs, nông dân và hợp tác xã quy mô nhỏ, tổ chức nghiên cứu và thương mại; ngoại trừ Brunei & Singapore ), hy vọng sẽ cải thiện các tác động của môi trường, tài chính, và  xã hội, khuyến khích tham gia

🌳 Tiêu chí lựa chọn:

 • Liên quan đến cải thiện quản lý đất than bùn
 • Kế hoạch tài chính và mô hình kinh doanh thực tế – ưu tiên các doanh nghiệp có các điểm sau
 • Các chủ đề ưu tiên:
 1.   Bảo vệ than bùn / phục hồi than bùn
 2.   Nâng cao năng lực SME & sinh kế xã hội
 3.  Các dự án có khả thi về mặt kinh tế & có thể đầu tư được
 • Xác định rõ ràng những nhu cầu để hỗ trợ cho doanh nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật
 • Sự đo lường ảnh hưởng
 1.   Bảo vệ than bùn
 2.   Hòa nhập xã hội & trao quyền
 3.   Năng suất kinh tế
 • Mua lại của các bên liên quan tại địa phương
 • Thế mạnh về tổ chức
 • Tập trung vào các khu vực địa lý được hỗ trợ

Không biết doanh nghiệp của bạn có đủ năng lực hay không? Click vào đây để kiểm tra self-assessment tool

📌 Đăng ký: https://bit.ly/3xsdr0M

⛳ Thông tin chi tiết: PFP Business Hub Accelerator

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nhi Phạm Thị Mỹ

mynhi.ivolunteer@gmail.com