Deadline: 06/06/2021

[Online] Các Tips Để Vượt Qua Bài Thi Toefl: TOEFL MasterClass – Test Takers Tips And Strategies 2021

⏰DEADLINE: 6/6/2021

[English caption below]

🌟Foreign Admits nhằm giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của việc cố vấn cá nhân hóa cho sinh viên nhằm theo đuổi giáo dục đại học và cuối cùng trở thành chuyên gia trong ngành học mong muốn của họ. Chúng tôi đang kết nối liền mạch cộng đồng sinh viên với các sinh viên đã tốt nghiệp và cựu sinh viên của các Học viện mơ ước để cho nghiên cứu cao hơn, những người sẽ hướng dẫn cách xây dựng hồ sơ theo cách không giúp sinh viên được thừa nhận thành công mà còn đạt được các kỹ năng cần thiết để thành thạo nghề kỷ luật học tập của họ.

🌟 Bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về TOEFL và Chiến lược Chuẩn bị và Mẹo để đạt được Kỳ thi Năng lực Tiếng Anh này trong hội thảo trên web.

🌟Về sự kiện này

Các điểm chính của cuộc thảo luận trong hội thảo trên web sẽ là:

1. Tổng quan về thử nghiệm

2. Hướng dẫn học tập và chuẩn bị

3. Mẹo để đạt điểm cao

4. Dạng bài thi Toefl

5. Hướng dẫn phương pháp làm bài thi

6. Hướng dẫn du học Anh, EU và Mỹ.

🌟Người tổ chức cuộc thi TOEFL MasterClass – Mẹo và chiến lược của Người làm bài thi của ETS tập 2.

✅ Tham gia tại: https://bit.ly/2SSObAE

[English caption]

Foreign Admits aims at addressing one of the biggest problems of personalized mentoring for students aiming to pursue higher education and eventually become an expert in their desired discipline of study. We are seamlessly connecting the student community with the graduate students and alumni of their dream Institutes for the higher study who would guide them in building their profiles in a manner that would not yield them a successful admit but also gain essential skills to master the craft in their discipline of study.

You would get all the information about TOEFL and Preparation Strategies and Tips for acing this English Proficiency Test in the webinar.

About this event

The main points of discussion in the webinar would be:

1. The test overview

2. Study and Preparation Guidance

3. Tips for High Score

4. Toefl test format

5. Guidance on test taking methods

6. Guidance to study in UK, EU and USA.

Organizer of TOEFL MasterClass – Test Takers Tips and Strategies by ETS Episode 2

Join now:  https://bit.ly/2SSObAE

#iVolunteer, #iVolunteerVietNam, #TOEFL, #MasterClass, #Tips


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hồng Ngân

hongngan.ivolunteer@gmail.com

[HTTT] Youth+ Community Mở Đơn Tuyển Ban Điều Hành