Deadline: 14/04/2021

[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Tsukuba 2021

🔥🔥🔥 Deadline: 14/04/2021

📌 Giới thiệu:

Đại học Tsukuba là một trong những trường đại học quốc gia danh tiếng nằm ở Tsukuba, Ibaraki (do Chính phủ Nhật Bản thành lập). Với khoảng 16.500 sinh viên, trường có 28 cụm cao đẳng, cao đẳng (tính đến năm 2014). Trường đại học cung cấp các chương trình sau đại học ở thủ đô cho người lớn đi làm và điều hành các trường K-12 trực thuộc đại học ở Tokyo.

📌 Điều kiện:

 • Quốc gia: Sinh viên quốc tế được tư nhân tài trợ
 • Yêu cầu đầu vào: Trong số các sinh viên quốc tế có tư cách lưu trú là “Sinh viên”, sinh viên đại học, sau đại học và nghiên cứu đủ điều kiện để nộp đơn.
 • Tiếng Anh: Các ứng viên từ bên ngoài nước sở tại thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tiếng Anh/ Ngôn ngữ khác để có thể theo học tại đó.

📌 Thủ tục nộp đơn:

Cách nộp hồ sơ: Ứng viên phải được nộp cho hiệu trưởng của trường cao đẳng / cơ quan quản lý của trường đã đăng ký (Văn phòng dịch vụ học tập: hỗ trợ sinh viên hoặc bộ phận học tập sau đại học hoặc văn phòng của chương trình sau đại học)

 • Đơn đăng ký dành cho sinh viên quốc tế do tư nhân tài trợ cho AY 2021-22 (mẫu 1 quy định)
 • Kế hoạch học tập cho sinh viên đại học
 • Kế hoạch nghiên cứu dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh
 • Nhận xét của người giám sát (mẫu quy định 4) (Phong bì có niêm phong của người giám sát)
 • Tình trạng thông báo tuyển sinh (mẫu 5 quy định). Lưu ý: Không cần nộp cùng lúc hồ sơ. Lưu ý cho Ứng viên (3) ”dưới đây nên gửi riêng biểu mẫu này đến văn phòng dịch vụ học tập tương ứng của họ (bộ phận hỗ trợ sinh viên hoặc các vấn đề học tập sau đại học) ngay sau đó.
 • Bảng điểm học tập mới nhất (Nếu bảng điểm học tập mới nhất chưa có tại thời điểm nộp đơn, có thể bỏ qua bảng điểm này)
 • Sinh viên đại học nên nộp bản sao bảng điểm học tập bậc đại học của Đại học Tsukuba
 • Sinh viên khóa học thạc sĩ nên nộp bản sao bảng điểm học tập đại học của trường đại học đã tốt nghiệp và bảng điểm học tập khóa học thạc sĩ của Đại học Tsukuba
 • Sinh viên khóa học tiến sĩ nên nộp một bản sao của khóa học thạc sĩ bảng điểm học tập của trường đại học đã tốt nghiệp và khóa học tiến sĩ là bảng điểm học tập của Đại học Tsukuba
 • Sinh viên nghiên cứu nên nộp bản sao bảng điểm học tập đại học của trường Đại học đã tốt nghiệp
 • Bảng nhập hồ sơ học tập (chỉ dành cho sinh viên sau đại học trong năm đầu tiên của họ trong các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ)
 • Bản sao thẻ cư trú (nên là bản sao được phóng to cả hai mặt để có thể nhìn thấy rõ tình trạng cư trú)

📎📎Xem chi tiết tại: https://bitly.com.vn/928ufz

Đơn đăng ký:  https://bitly.com.vn/1d3nbv

#ivolunteer, #ivolunteervietnam

#nhatban, #scholarship

#tsukuba, #toanphanvabanphan

#hocbong

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=13704

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Ngân Võ

thungan.ivolunteer@gmail.com