Làm Thế Nào Để Viết Một Sơ Yếu Lý Lịch Vào Cơ Quan Thu Nợ (Có Mẫu Và Ví Dụ)

Các cơ quan thu nợ có thể làm việc với tư cách là thành viên của bộ phận tài chính hoặc kế toán để đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhận được số tiền họ kiếm được cho hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Khi ứng tuyển vào các vị trí trong lĩnh vực thu nợ, điều quan trọng là bạn phải thể hiện các kỹ năng liên quan và kinh nghiệm tích lũy được. Học cách tạo một sơ yếu lý lịch rõ ràng, ngắn gọn và hấp dẫn về mặt hình ảnh có thể giúp bạn đảm bảo một cuộc phỏng vấn và thậm chí có khả năng nhận được một lời mời làm việc cho một vị trí cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu cơ quan thu nợ là gì, cách tạo sơ yếu lý lịch cho vị trí này và đưa ra một mẫu và ví dụ để bạn tạo theo mẫu của riêng bạn.

Cơ quan thu nợ là gì?

Cơ quan thu nợ, còn được gọi là nhân viên thu nợ, là các chuyên gia tài chính đốc thúc việc thanh toán các khoản nợ của các cá nhân và doanh nghiệp. Họ có thể liên hệ với khách hàng để thu thập các hóa đơn quá hạn, các khoản vay hoặc các khoản thanh toán bị bỏ lỡ khác. Các cơ quan thu nợ làm việc với các chủ nợ và khách hàng để lập kế hoạch quản lý các tài khoản quá hạn của họ. Họ cũng có thể làm việc với các bộ phận phải thu, bán hàng và pháp lý để phát triển các chiến lược thu hồi nợ. Những người hy vọng tham gia lĩnh vực này có thể được hưởng lợi từ việc xây dựng các kỹ năng thương lượng và dịch vụ khách hàng để phục vụ như một người hòa giải giữa khách hàng và các tổ chức thu tiền.

Sơ yếu lý lịch vào cơ quan thu nợ là gì?

Sơ yếu lý lịch cơ quan thu nợ là một tài liệu thể hiện các kỹ năng, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc trước đây của một cơ quan thu nợ hiện tại hoặc tiềm năng. Bạn gửi loại tuyên bố toàn diện này cho nhà tuyển dụng khi ứng tuyển vào các vị trí có sẵn tại công ty của họ hoặc khi bắt đầu một chiến dịch tìm kiếm việc làm. Sơ yếu lý lịch của nhân viên thu phí có thể chỉ là một phần của gói đơn đăng ký có thể bao gồm các tài liệu khác như thư xin việc hoặc tờ tài liệu tham khảo.

Bạn nên đưa những gì vào sơ yếu lý lịch cơ quan thu nợ của mình?

Cân nhắc đưa vào những thông tin cơ bản nhưng cần thiết nhất để giữ cho sơ yếu lý lịch của bạn ngắn gọn, dài khoảng một trang. Bạn có thể đưa thêm chi tiết hoặc ví dụ vào một tài liệu bổ sung, chẳng hạn như thư xin việc. Một số chi tiết và phân đoạn để thêm vào sơ yếu lý lịch của bạn bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ nhà
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Liên kết đến tài khoản mạng xã hội chuyên nghiệp
 • Tóm tắt cá nhân
 • Kỹ năng
 • Kinh nghiệm chuyên nghiệp
 • Lịch sử giáo dục
 • Các chứng nhận có liên quan
 • Thành viên của tổ chức có liên quan
 • Thành tựu liên quan

Cách viết sơ yếu lý lịch cơ quan thu nợ

Sử dụng các bước sau để tìm hiểu cách viết sơ yếu lý lịch cơ quan thu nợ cho đơn đăng ký tiếp theo của bạn:

1. Tạo tiêu đề của bạn

Thông thường, tiêu đề của bạn kéo dài khoảng trống ở đầu trang sơ yếu lý lịch và bao gồm tên đầy đủ thông tin liên hệ của bạn và bất kỳ liên kết có liên quan nào mà bạn đang chia sẻ với nhà tuyển dụng. Cân nhắc bao gồm địa chỉ email chuyên dụng của bạn và số điện thoại nhà riêng hoặc điện thoại di động để người quản lý tuyển dụng có thể liên hệ với bạn.

Đôi khi tiêu đề của bạn sẽ bao gồm một bản tóm tắt cá nhân. Mô tả này sẽ giải thích nền tảng chuyên môn của bạn hoặc những gì bạn đang tìm kiếm trong quá trình tìm kiếm việc làm của mình. Cân nhắc đưa vào một trong những bằng chứng chứng minh ấn tượng nhất của bạn, chẳng hạn như chứng nhận hoặc mục tiêu bạn đã giành được, và những kinh nghiệm có liên quan. Hầu hết các câu tóm tắt là các cụm từ một dòng chứ không phải là các câu đầy đủ và bạn có thể định dạng chúng để trông giống như chức danh công việc.

2. Viết tóm tắt chuyên môn của bạn

Bản tóm tắt chuyên môn của bạn cung cấp cho người quản lý tuyển dụng bản tóm tắt về kinh nghiệm làm việc hiện tại và trước đây của bạn. Nó cũng đưa ra các ví dụ ngắn gọn về cách thức hoặc lý do tại sao bạn là ứng viên đủ điều kiện nhất cho vị trí cụ thể. Theo thuật ngữ kinh doanh, phần này có thể được gọi là quảng cáo chiêu hàng vì nó đủ ngắn gọn để chuyển tải đến một kết nối kinh doanh tiềm năng trong suốt thời gian chờ được xét duyệt. Bao gồm các bằng cấp chuyên môn đặc biệt nhất của bạn, chẳng hạn như các lĩnh vực kiến ​​thức nội dung phù hợp nhất hoặc bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hầu hết các bản tóm tắt chỉ có độ dài một hoặc hai câu.

3. Đưa vào lịch sử công việc của bạn

Đưa vào lịch sử công việc hiện tại và trước đây của bạn để giúp người quản lý tuyển dụng hiểu bạn đã có những trách nhiệm công việc nào trong các vai trò trước đây và cách bạn có thể áp dụng những kinh nghiệm đó cho vị trí mới. Bạn có thể chọn tối đa ba trong số các vị trí gần đây nhất của mình hoặc tối đa ba trong số các công việc phù hợp nhất mà bạn đã có. Đối với mỗi vị trí, bao gồm:

 • Chức vụ
 • Tên công ty
 • Địa điểm công ty
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 • Ví dụ về trách nhiệm công việc

Khi liệt kê vị trí hiện tại của bạn, hãy đặt “cho tới nay” vào vị trí của ngày kết thúc nếu bạn vẫn đang làm việc cho công ty đó. Sử dụng phép loại suy STAR — (Situation)tình huống,(task) nhiệm vụ,(action) hành động và (result)kết quả — khi viết các ví dụ của bạn để chọn thông tin cần đưa vào. Trong định dạng một câu này, bạn sử dụng một từ hành động và danh từ để mô tả những gì bạn đã làm trong vị trí, một cụm từ ngắn nêu rõ cho ai hoặc tại sao bạn thực hiện nhiệm vụ và kết quả. Tùy thuộc vào lượng không gian có sẵn, hãy cân nhắc thêm ba đến năm ví dụ cho mỗi danh sách.

4. Bao gồm lịch sử giáo dục của bạn

Bao gồm nền tảng giáo dục của bạn cho phép người quản lý tuyển dụng xem các lĩnh vực học cụ thể của bạn và các ví dụ tiềm năng về hiệu suất của bạn trong mỗi chương trình cấp bậc. Bao gồm bằng cấp đã hoàn thành gần đây nhất của bạn hoặc bất kỳ bằng cấp nào đang được hoàn thiện cũng như những bằng cấp phù hợp nhất với tin tuyển dụng. Đối với mỗi mức độ, bao gồm:

 • Chức danh trong bằng cấp
 • Tên trường
 • Địa điểm cơ sở
 • Ngày tham dự hoặc ngày tốt nghiệp dự kiến
 • GPA (tùy chọn)

Nếu không gian cho phép, hãy xem xét bao gồm một đến ba thành tích liên quan đạt được trong bằng cấp của bạn, các khóa học bạn đã tham gia để ứng tuyển cho danh sách việc làm hoặc các câu lạc bộ hoặc tổ chức mà bạn thuộc về.

5. Bao gồm các kỹ năng của bạn

Thêm danh sách từ 5 đến 10 kỹ năng vào sơ yếu lý lịch của bạn có thể giúp tóm tắt kiến ​​thức giữa các cá nhân, kỹ thuật và kiến thức nội dung cho người quản lý tuyển dụng. Bao gồm cả kỹ năng cứng, những kỹ năng bạn học được từ quá trình giáo dục và các đơn xin việc thực tế, và kỹ năng mềm, những đặc điểm tính cách hoặc quá trình suy nghĩ. Cân nhắc sử dụng các từ khóa thích hợp từ danh sách việc làm để làm cho sơ yếu lý lịch của bạn phù hợp hơn. Một số kỹ năng cho một cơ quan thu nự có ​​thể bao gồm:

 • Sự chú ý đến chi tiết
 • Kiến thức về nguyên lý kế toán
 • Khả năng nghiên cứu
 • Giao tiếp bằng lời nói và văn bản

6. Cân nhắc thêm các chứng nhận

Bao gồm một danh sách các chứng chỉ có liên quan trong sơ yếu lý lịch của bạn có thể giúp người quản lý tuyển dụng xác định xem bạn có đủ tiêu chuẩn hoặc bằng cấp hơn các ứng viên khác hay không. Cân nhắc thêm không quá 5 chứng chỉ hiện hành của bạn. Bạn có thể kết hợp phân đoạn này với thành tích, học vấn hoặc tư cách thành viên để tạo các phần dài hơn và rõ ràng hơn. Đối với mỗi danh sách phần chứng nhận:

 • Tên chứng nhận
 • Tổ chức phát hành
 • Thông tin đăng nhập hoặc số giấy phép

7. Xem xét thêm các tổ chức mà bạn là thành viên

Bao gồm danh sách các tổ chức mà bạn là thành viên có thể cho thấy hoạt động và sự cống hiến của bạn trong việc kết nối trong ngành tài chính và đòi nợ. Chỉ bao gồm các tư cách thành viên vẫn còn hiện tại hoặc có tư cách thành viên trọn đời. Đối với mỗi danh sách thành viên:

 • Tên tổ chức
 • Chức danh của bạn trong tổ chức
 • Địa điểm tổ chức
 • Ngày tham gia

8. Cân nhắc thêm thành tích

Thêm phần thành tích vào sơ yếu lý lịch của bạn có thể cho phép bạn chia sẻ các sự kiện giáo dục hoặc sự nghiệp ấn tượng với người quản lý tuyển dụng mà không bị trùng với các tiêu đề khác trong tài liệu của bạn. Thành tích có thể bao gồm các mục như:

 • Giải thưởng
 • Thuyết trình hội nghị
 • Dự án quan trọng
 • Ngôn ngữ bạn nói
 • Nền quân sự
 • Các bài báo, tài liệu hoặc giấy tờ đã xuất bản
 • Phát biểu cam kết

Bạn có thể có khoảng trống cho từ hai đến bốn thành tích. Bạn cũng có thể sử dụng tiêu đề này để bao gồm các phần tùy chọn khác, chẳng hạn như chứng nhận hoặc tư cách thành viên. Đối với mỗi thành tích, hãy liệt kê tên hoặc chức danh của nó, ngày bạn đạt được sự khác biệt và mô tả ngắn gọn về thành tích của bạn.

9. Cân nhắc cung cấp tài liệu tham khảo

Một số danh sách việc làm có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu tham khảo cho đơn ứng tuyển của bạn. Trong tình huống này, bạn có thể đưa thông tin đó vào ngay trong sơ yếu lý lịch của mình. Hầu hết các công ty có thể yêu cầu từ một đến ba người tham khảo chuyên môn, chẳng hạn như người quản lý hoặc giám sát, đồng nghiệp, bạn học hoặc giáo sư trước đây của bạn. Đối với mỗi tài liệu tham khảo bao gồm:

 • Tên của họ
 • Chức danh công việc của họ
 • Mối quan hệ của họ với bạn
 • Nơi làm việc của họ
 • Số điện thoại chuyên dụng của họ
 • Địa chỉ email chuyên dụng của họ

Yêu cầu người tham khảo của bạn đồng ý cung cấp thông tin của họ trước khi liệt kê chúng trên sơ yếu lý lịch của bạn. Nếu danh sách việc làm của bạn không yêu cầu người tham khảo nhưng bạn vẫn muốn bao gồm phần này, bạn có thể thêm một dòng cho thấy bạn có thể cung cấp thông tin tham khảo theo yêu cầu của người quản lý tuyển dụng.

Mẫu sơ yếu lý lịch của cơ quan thu nợ

Sử dụng mẫu này để giúp bạn hiểu cách cấu trúc bản sơ yếu lý lịch cơ quan thu nợ của mình:

[Họ và tên] [Tóm tắt cá nhân] [Địa chỉ nhà] [Số điện thoại] [Địa chỉ email]

[Liên kết mạng xã hội]

Tóm tắt trình độ

[Giấy chứng nhận hoặc thuộc tính] cơ quan thu nợ với [số năm] kinh nghiệm trong việc thu hồi nợ. Có kinh nghiệm với [kiến thức nội dung cụ thể 1] và [kiến thức nội dung cụ thể 2] đối với [lĩnh vực liên quan].

Kinh nghiệm công việc

[Chức danh] [Tên công ty] [Vị trí công ty]

[Bắt đầu tháng và năm] đến [Cuối tháng và năm]

[Trách nhiệm công việc 1]

[Trách nhiệm công việc 2]

[Trách nhiệm công việc 3]

Học vấn

[Tên bằng cấp] [Tên trường] [Địa điểm trường] [Tháng và năm bắt đầu] đến [Cuối tháng và năm]

[GPA]

Kỹ năng

[Kỹ năng 1]

[Kỹ năng 2]

[Kỹ năng 3]

[Kỹ năng 4]

Chứng chỉ

[Tên chứng chỉ]

[Tổ chức phát hành], [Thông tin đăng nhập hoặc số giấy phép]

Thành viên

[Tên tổ chức] [Chức danh trong tổ chức], [Vị trí tổ chức]

[Ngày tham gia]

Thành tựu

[Tên thành tích hoặc danh hiệu]

[Ngày thành tích]

[Mô tả thành tích]

Người giới thiệu

[Tên đầy đủ của người tham chiếu] [Chức danh tham chiếu], [Mối quan hệ tham chiếu với bạn] [Tên công ty tham chiếu] [Số điện thoại tham chiếu]

[Địa chỉ email tham khảo]

Mẫu ví dụ về sơ yếu lý lịch của cơ quan thu nợ

Sử dụng ví dụ này để giúp bạn tạo sơ yếu lý lịch cơ quan thu nợ của riêng mình:

Cơ quan thu nợ được chứng nhận của Deanna JacksonCCCO1912 Pine Avenue, Pittsburgh, PA 10234555-090-1237Deejackson@email.com

Kết nối với tôi trực tuyến @Dee_Jackson_Collections

Tóm tắt trình độ

Cán bộ Tuân thủ Tín dụng và Thu nợ (CCCO) với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược thu hồi nợ và ngăn chặn tình trạng chậm thanh toán lặp lại cho các cá nhân.

Kinh nghiệm công việc

Người thu nợ Assimilated Mortgages Ltd. 21 Market Drive, Pittsburgh, PA 10234

Tháng 5 năm 2009 đến nay

 • Liên hệ với khách nợ qua email và điện thoại để thương lượng thu hồi nợ
 • Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ cho khách hàng cá nhân
 • Gửi báo cáo về việc vi phạm pháp luật cho Phòng tín dụng
 • Lưu giữ hồ sơ về tất cả các thông tin liên lạc về kế hoạch thanh toán và số tiền đã thanh toán
 • Bắt đầu các thủ tục pháp lý và thu hồi khi cần thiết

Học vấn

Bằng Cử nhân Khoa học Kế toán tại Đại họcteel City UniversityPittsburgh, PA

Tháng 8 năm 2005 đến tháng 5 năm 2009

Kỹ năng

 • Đàm phán và giải quyết xung đột
 • Kiến thức về các thông lệ tốt nhất về pháp lý và tài chính
 • Sự chú ý đến chi tiết
 • Giao tiếp bằng lời nói và văn bản

Thành tựu

Người thu tiền hàng đầu của Assimilated Mortgages Ltd. – Quý 3 năm 2019

Tháng 9 năm 2019

Đã thu thập được hầu hết các khoản nợ chưa thanh toán cho Assimilated Mortgages Ltd. trong quý 3 năm 2019 và duy trì lịch trả nợ nhất quán cho 15 trong số 17 khách hàng.

Người giới thiệu

Tài liệu tham khảo có sẵn theo yêu cầu.

————————————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Bài viết gốc: www.indeed.com

Người dịch: Nguyễn Thị Khánh Đoan

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Khánh Đoan – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78226

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network