Làm Thế Nào Để Viết Một Bản Sơ Yếu Lý Lịch Cho Ngành Chăm Sóc Sức Khoẻ

Nếu bạn đang ứng tuyển một vị trí trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sơ yếu lý lịch của bạn sẽ bao gồm một số yếu tố đặc trưng cho ngành. Bất kể vai trò bạn đang tìm kiếm là gì, sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe của bạn phải nêu bật các kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm cụ thể mà bạn có với tư cách là một nhân viên y tế. Ngoài ra, những yếu tố này rất quan trọng để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và tăng khả năng để họ chọn sơ yếu lý lịch của bạn và xem xét thêm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe là gì, những yếu tố nào cần nêu trong sơ yếu lý lịch và cách viết với mẫu và ví dụ để hướng dẫn bạn viết nên hồ sơ của bạn.

? Sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe là gì?

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và y tế đại diện cho một lĩnh vực nghề nghiệp rộng lớn của nhiều chuyên môn và nghề nghiệp y tế khác nhau. Sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe là một kiểu sơ yếu lý lịch để nêu bật các kỹ năng, trình độ học vấn, đào tạo và kinh nghiệm duy nhất cho các chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực này. Một số loại ngành nghề chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực thường sử dụng sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe bao gồm:

 • Bác sĩ phẫu thuật
 • Y tá
 • Chuyên gia
 • Các nhà trị liệu
 • Trợ lý chăm sóc sức khỏe
 • Chuyên gia nha khoa
 • Chuyên gia sức khỏe tâm thần

Về cơ bản, nếu bạn đang làm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ muốn sơ yếu lý lịch của mình hiệu quả nhất để thể hiện chuyên môn của bạn và sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn đạt được điều đó.

? Các thành phần của một sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe

Sơ yếu lý lịch bao gồm các đặc điểm cụ thể thể hiện trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng, nhưng sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm nhiều yếu tố hơn do tính chất chuyên biệt của lĩnh vực nghề nghiệp. Dưới đây là những yếu tố chính mà bạn nên đưa vào sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe:

Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe thường sử dụng sơ yếu lý lịch hoặc bản tóm tắt chuyên môn bao gồm hai đến ba câu ngắn gọn mô tả nền tảng chuyên môn, kỹ năng nâng cao và thành tích. Bản tóm tắt cung cấp cho nhà tuyển dụng cái nhìn sâu sắc về năng lực của bạn cho công việc ngay lập tức và ngay sau khi họ xem hồ sơ. Bản tóm tắt là nơi bạn sẽ muốn trình bày các kỹ năng, thành tích và giấy ủy nhiệm.

Học vấn

Học vấn là điều cần thiết trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Từ các chương trình bằng cấp và chứng chỉ cho phụ tá và trợ lý đến các chương trình cấp bằng sau đại học cho bác sĩ, y tá và các vị trí chăm sóc sức khỏe nâng cao, tất cả các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đều được đào tạo giáo dục thích hợp cho công việc của họ. Phần này của sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe nêu bật trải nghiệm học tập và đào tạo, và bạn có thể sử dụng phần này để nêu bật những thành tích và chứng chỉ cụ thể mà bạn đã kiếm được khi hoàn thành chương trình giáo dục của mình.

Kinh nghiệm lâm sàng, cư trú và học bổng

Thông thường, kinh nghiệm lâm sàng, nội trú y tế và các chương trình học bổng cho nghiên cứu sinh tương tự như việc làm, trong đó cư dân và nghiên cứu sinh kiếm được thu nhập trong khi hoàn thành phần còn lại của chương trình học. Đính kèm thông tin này như một phần riêng biệt sẽ cho phép nhà tuyển dụng nhanh chóng đánh giá đào tạo chuyên môn của bạn trong lĩnh vực y tế trước khi đọc qua phần kinh nghiệm làm việc thực tế của bạn. Không phải tất cả các sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe đều có phần dành cho kinh nghiệm cư trú và nghiên cứu sinh, nhưng sơ yếu lý lịch dành cho bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật và thậm chí nha khoa có thể có loại thông tin này.

Nền tảng chuyên nghiệp

Sau thời gian cư trú hoặc nghiên cứu sinh (nếu họ áp dụng cho lĩnh vực này), sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe bao gồm một phần về quá trình làm việc và kinh nghiệm chuyên môn. Điều này thường theo thứ tự thời gian đảo ngược, bắt đầu với vị trí gần đây nhất trước. Mỗi vai trò được liệt kê trong lịch sử công việc cũng sẽ bao gồm các chi tiết về trách nhiệm trong công việc, thành tích công việc và ví dụ về các kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Phần này rất cần thiết để trưng bày những kinh nghiệm trong quá khứ, thành tựu nghề nghiệp và sự phát triển sau khi có thêm kinh nghiệm trong suốt sự nghiệp của họ.

Chứng chỉ và giấy phép

Tùy thuộc vào lĩnh vực và giấy tờ ủy nhiệm, sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm một phần riêng biệt chỉ dành cho các chứng chỉ đặc biệt, giấy phép và thậm chí cả tín chỉ trong chương trình sau Đại Học. Những chi tiết này chỉ cho nhà tuyển dụng biết về bằng cấp của một chuyên gia và giấy ủy nhiệm hiện tại. Thường thì đây là yêu cầu thiết yếu để làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Kỹ năng

Nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe có nhiều kỹ năng cứng và mềm riêng để làm việc trong lĩnh vực cụ thể này. Những kỹ năng này thể hiện thành tích, sự cống hiến và cam kết cho sự nghiệp của bạn và cho nhà tuyển dụng thấy những phẩm chất và giá trị mà bạn có thể mang lại cho nhóm chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, đây sẽ là phần các kỹ năng mềm rất quan trọng và cách chúng giúp bạn đạt được thành công trong các vai trò trước đây.

? Cách viết một sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe hiệu quả

Khi bạn viết sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe của mình, hãy làm theo các bước bên dưới như một dàn ý để sắp xếp thông tin của bạn một cách hiệu quả nhất có thể:

1. Bắt đầu với phần giáo dục và đào tạo của bạn

Mặc dù phần tóm tắt chuyên môn xuất hiện đầu tiên trong sơ yếu lý lịch, hãy bắt đầu với tất cả các yếu tố khác trước khi viết nó. Điều này là do sau khi đã chi tiết hóa tất cả các phần khác trong sơ yếu lý lịch, chúng có thể cho bạn ý tưởng tốt hơn về những gì cần đưa vào bản tóm tắt của bạn. Hãy tiếp tục và sắp xếp quá trình học vấn của bạn, trước tiên hãy bắt đầu với sự kiện gần đây nhất của bạn. Bao gồm ngày tốt nghiệp và chuyên ngành hoặc chủ đề nghiên cứu bạn đã hoàn thành.

2. Bao gồm kinh nghiệm lâm sàng, nơi cư trú hoặc nghiên cứu sinh của bạn

Trong phần giữa nền tảng giáo dục và quá trình làm việc của bạn nếu có liên quan, hãy bao gồm kinh nghiệm lâm sàng trong quá khứ của bạn. Đây có thể là hoạt động tình nguyện hoặc thực tập trong phòng bệnh lâm sàng, chương trình cư trú hoặc nghiên cứu sinh nếu ngành của bạn yêu cầu.

3. Liệt kê quá trình làm việc và kinh nghiệm liên quan của bạn

Trong phần giáo dục, hãy bao gồm kinh nghiệm làm việc liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Liệt kê công việc gần đây nhất của bạn trước tiên, kết thúc bằng các công việc cũ nhất của bạn. Nêu tên của công ty, chức danh công việc của bạn và ngày bạn làm việc với công ty. Dưới mỗi vai trò công việc, hãy bao gồm các ví dụ cụ thể về thành tựu của bạn trong các công việc trước đây.

4. Làm nổi bật phần kỹ năng của bạn bằng các ví dụ

Khi bạn viết phần kỹ năng của mình, hãy bao gồm các ví dụ về cách bạn đã áp dụng các kỹ năng. Ví dụ: nếu giao tiếp là một trong những kỹ năng của bạn, hãy ghi một chi tiết ngắn về cách bạn áp dụng kỹ năng đó, chẳng hạn như “giao tiếp thành công thông qua viết và cộng tác.” Điều này giúp những đặc điểm tốt nhất của bạn nổi bật.

5. Viết tóm tắt hoặc mục tiêu của bạn

Bây giờ bạn đã hoàn thành tất cả các phần khác, hãy xem lại chi tiết và tìm thông tin liên quan và đặc biệt nhất để đưa vào bản tóm tắt sơ yếu lý lịch của bạn. Ví dụ: hãy xem xét mô tả một trong những thành tựu công việc hoặc quá trình nghiên cứu sinh thành công nhất của bạn, bộ kỹ năng hoặc những đóng góp cho nhóm chăm sóc sức khỏe trước đây của bạn. Cố gắng giữ cho bản tóm tắt của bạn ngắn gọn và súc tích.

6. Định dạng và đọc lại sơ yếu lý lịch của bạn

Sau khi hoàn thành sơ yếu lý lịch của mình, bạn sẽ cần phải đọc lại và xem xét nó cho rõ ràng và tổ chức. Đảm bảo rằng bạn sử dụng phông chữ dễ đọc ở kích thước thích hợp cho các tiêu đề, tiêu đề phụ và các chi tiết nội dung của mỗi phần. Nếu bạn đang sử dụng định dạng theo chủ đề, hãy sử dụng không quá hai phông chữ chính cho tiêu đề và văn bản.

? Mẹo viết sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe

Khi bạn đang viết sơ yếu lý lịch của mình, hãy sử dụng các mẹo sau để biết các cách bổ sung để làm cho thông tin xác thực về chăm sóc sức khỏe của bạn nổi bật với nhà tuyển dụng:

Tối ưu hóa sơ yếu lý lịch của bạn cho nhà tuyển dụng khi họ dùng phần mềm ATS: Nhiều nhà tuyển dụng của các tổ chức quy mô lớn (đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe) dựa vào hệ thống theo dõi ứng viên để tự động hóa quá trình quét và lựa chọn sơ yếu lý lịch. Bạn có thể tăng khả năng sơ yếu lý lịch của mình được thông qua phần mềm ATS của nhà tuyển dụng bằng cách sử dụng các từ khóa và cụm từ từ mô tả công việc cũng như các kỹ năng và thông tin quan trọng trong sơ yếu lý lịch của bạn. ATS sẽ chọn những từ khóa này, bạn sẽ đảm bảo cơ hội lọt vào hồ sơ thông qua quá trình quét nếu bạn làm theo

Hãy ghép trùng khớp các kỹ năng trong sơ yếu lý lịch của bạn với những gì trong tin tuyển dụng: Sử dụng chính xác các từ mà bạn thấy được liệt kê trong mô tả công việc và nối với các kỹ năng và bằng cấp chính có liên quan nhất mà bạn có khi tạo sơ yếu lý lịch của mình. Điều này không chỉ thể hiện sự phù hợp của bạn với công việc mà còn đảm bảo bạn phù hợp với các từ khóa và cụm từ mà ATS của nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

Giữ cho sơ yếu lý lịch của bạn ngắn gọn và đi vào trọng tâm: Hãy cân nhắc độ dài cho sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe của bạn còn tầm một trang nếu bạn vẫn non trẻtrong sự nghiệp của mình. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm, trình độ và kỹ năng để giới thiệu, thì sơ yếu lý lịch dài hai trang sẽ  hợp lý.

? Mẫu sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe

Mẫu sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe sau đây đưa ra phác thảo về những gì cần bao gồm trong hồ sơ của bạn và cách giới thiệu các chi tiết một cách hiệu quả:

[Tên]

[Thông tin liên lạc]

[Tóm tắt sơ yếu lý lịch: Bao gồm hai đến ba câu mô tả kinh nghiệm, trình độ và sự thành công của bạn với tư cách là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe.]

[Học vấn]

[Tên trường đại học và ngày bạn đã theo học]

[Bằng cấp hoặc chứng chỉ]

[Dư nợ và học bổng]

[Tên tổ chức và những ngày bạn đã tham dự hoặc ngày dự kiến ​​hoàn thành]

[Trách nhiệm và thành tích]

[Kinh nghiệm làm việc theo thứ tự thời gian đảo ngược]

[Tên tổ chức, chức danh công việc và ngày làm việc]

[Nhiệm vụ công việc và ví dụ về những đóng góp và thành tích trong công việc]

[Kỹ năng]

[Bộ kỹ năng và một ví dụ nhanh về cách bạn áp dụng nó]

? Ví dụ về sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe

Ví dụ dưới đây cho thấy một sơ yếu lý lịch chăm sóc sức khỏe trông như thế nào theo các bước ở trên và bao gồm các yếu tố thiết yếu của sắp xếp sơ yếu lý lịch chuyên biệt này:

Jacqueline Rimerez, RN

345-898-0023

rimerez-j@email.com

Sơ yếu lý lịch

Là một y tá tận tâm và giàu lòng nhân ái với bốn năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bệnh viện có guồng quay nhanh với kỹ năng chuyên môn cao về chăm sóc bệnh nhân và lâm sàng. Là hành viên nhóm chăm sóc sức khỏe hiệu quả và luôn nỗ lực để cải thiện kết quả của bệnh nhân và các quy trình được sử dụng trong chẩn đoán và điều trị.

Học vấn

 • Đại học St. John’s, St. John’s, Maryland. Tháng 5 năm 2016
 • Cử nhân Khoa học – Điều dưỡng
 • RN được cấp phép ở bang Maryland

Chứng chỉ

 • Y tá, bang Maryland – tháng 6 năm 2016 đến nay
 • Chứng nhận CPR, Sơ cứu và AED, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ – tháng 4 năm 2016 đến nay
 • Chứng nhận ACLS và BLS – Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ – tháng 4 năm 2016 đến nay
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Y tá, Bệnh viện St. John. Tháng 7 năm 2016 đến nay
 • Đánh giá hồ sơ bệnh nhân và thu thập để xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Đánh giá và sàng lọc các triệu chứng sức khỏe của bệnh nhân để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh
 • Sử dụng thuốc cho bệnh nhân theo liều lượng và phân phối thích hợp, bao gồm thuốc tiêm tĩnh mạch, thuốc uống và ống tiêm
 • Hỗ trợ bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật trong việc chăm sóc bệnh nhân, bao gồm khám tại phòng khám, các quá trình không phẫu thuật và chăm sóc trước và sau phẫu thuật

Kỹ năng

 • Chăm sóc bệnh nhân để cải thiện kết quả sức khỏe một cách nhiệt tình
 • Phương pháp dùng thuốc và áp dụng các phương pháp để điều trị an toàn cho bệnh nhân
 • Tuân thủ HIPAA và chuyên môn để duy trì tính bảo mật của bệnh nhân
 • Chăm sóc các đường tĩnh mạch để áp dụng phương pháp điều trị bằng đường tĩnh mạch một cách an toàn
 • Các kỹ năng kỹ thuật bao gồm thiết bị đo từ xa và dụng cụ sàng lọc để theo dõi và chăm sóc bệnh nhân hiệu quả

—————————————————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích.

–     Bài viết gốc: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/healthcare-resume

–     Người dịch: Nguyễn Hồng Thảo

–     Khi chia sẻ cần trích dẫn nguồn là ”Người dịch: Nguyễn Hồng Thảo – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=80746

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/