Deadline: All year round

Khóa Học Online Trên Nền Tảng Great Learning Về Giới Thiệu Ngôn Ngữ Lập Trình R

[English Caption Below]

🔥 Mô tả khóa học:

R là một ngôn ngữ lập trình đồ họa và thống kê toàn diện, đang nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới phân tích dữ liệu. Nó miễn phí và chạy trên nhiều nền tảng bao gồm Windows, Unix và macOS để lập trình các phương pháp thống kê mới một cách dễ dàng và đơn giản.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những bài giảng tốt nhất về lập trình R, giới thiệu về các kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, câu lệnh điều khiển,… cùng với hướng dẫn thực hành cho từng loại.

🔥 Bạn sẽ học được gì:

Khóa học này sẽ dạy bạn cách sử dụng ngôn ngữ lập trình R cho Khoa học dữ liệu, bao gồm các kỹ năng về:

 • Lệnh R
 • Gói R
 • Chức năng R

🔥 Nội dung khóa học: 

 • Nhiệm vụ cần phải làm
 • Cài đặt R và các biến trong R
 • Các kiểu dữ liệu trong R
 • Toán tử trong R
 • Vectơ trong R
 • Phép liệt kê trong R
 • Ma trận trong R
 • Mảng trong R
 • Yếu tố và khung dữ liệu trong R
 • Các hàm có sẵn và các câu lệnh điều khiển trong R
 • Bản tóm tắt

🔥 Thông tin khóa học:

 • Nền tảng: Great Learning Academy
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giảng viên: Bharani Akella
 • Thời lượng: 1 tiếng
 • Học phí: Miễn phí
 • Giấy chứng nhận: Nhận chứng chỉ miễn phí từ Great Learning Academy sau khi hoàn thành khóa học

👉 ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Hằng chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

———————————————————————————

🔥 Course Description:

R is a comprehensive statistical and graphical programming language, which is fast gaining popularity among data analysts. It is free and runs on a variety of platforms, including Windows, Unix, and macOS for programming new statistical methods in an easy and straightforward manner. 

This course will provide you with one of the best courses in R programming, the introduction to data types, data structures, control statements,… along with the hands-on for each.

🔥 What you’ll learn:

This course will teach you how do use the R programming language for Data Science, covers skills in:

 • R commands
 • R packages
 • R functions

🔥 Course content: 

 • Agenda
 • Installing R and Variables in R
 • Data Types in R
 • Operator in R
 • Vector in R
 • List in R
 • Matrix in R
 • Array in R
 • Factor and Dataframe in R
 • Inbuilt functions and flow control statements in R
 • Summary

🔥 Course information:

 • Platform: Great Learning Academy
 • Format: Online
 • Language: English
 • Instructor:  Bharani Akella
 • Duration: 1 hour
 • Tuition fee: Free
 • Certificate: Get a free certificate from Great Learning Academy after completing this course

👉 APPLY NOW: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58153

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network