[HN] Future Leaders Program Held By The American Center

[DEADLINE: before November 23, 2020]

The American Center’s Future Leaders Program is a program to support young people in dealing respectfully with the complexity of the world today and effectively facilitating change in this context, starting with yourself.

The program consists of 2 phases:
➡️ Phase 1: Future Leaders Camp (6 workshops) with the theme of “Leading in Complexity”
➡️ Phase 2: Future Leaders in action (2 months of project prototyping)

Apply if you:
✔️ Are between 16-25 years old
✔️ Have a strong passion for working with the community on social and environmental issues
✔️ Will commit to joining 5/6 workshops in Phase 1 and prototyping a community project in Phase 2
✔️ Have an open mind and an open heart to work with and learn from people with different views from your own

🕰 Time:
– Phase 1: From 2 pm to 5 pm every Monday and Wednesday from November 30 until December 16, 2020
– Phase 2: January 2021 – February 2021
✏️ Register at: https://bit.ly/35pDwl2

___________________________________________________

[HN] Cơ Hội Tham Gia Chương Trình Lãnh Đạo Tương Lai Tổ Chức Bởi Trung Tâm Hoa Kỳ

[DEADLINE: Trước ngày 23/11/2020]

Chương trình “Lãnh đạo tương lai” của Trung tâm Hoa Kỳ là chương trình giúp người trẻ biết cách ứng xử, làm chủ thế giới phức tạp ngày nay và tạo những thay đổi trong bối cảnh này, bắt đầu từ chính bản thân người trẻ.

🕰CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM 2 GIAI ĐOẠN:

➡️ Giai đoạn 1: Hội trại Lãnh đạo tương lai (6 hội thảo) với chủ đề “Dẫn đầu trong sự phức tạp”

➡️ Giai đoạn 2: Hành động của các nhà lãnh đạo tương lai (2 tháng tạo mẫu dự án)

🕰 ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

✔️ Độ tuổi: từ 16-25 tuổi.

✔️ Đam mê các hoạt động cộng đồng về vấn đề môi trường và xã hội.

✔️ Cam kết tham gia 5/6 hội thảo trong Giai đoạn 1 và xây dựng một dự án cộng đồng mẫu trong Giai đoạn 2.

✔️ Tinh thần cởi mở để làm việc và học hỏi từ những người có quan điểm khác bạn.

🕰 THỜI GIAN:

  • Đợt 1: Từ 14:00-17:00 thứ Hai và thứ Tư hàng tuần (từ ngày 30/11 đến hết ngày 16/12/2020)
  • Đợt 2: Tháng 01 năm 2021 – tháng 02 năm 2021
🕰ĐỊA ĐIỂM: Trung tâm Hoa Kỳ, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội

✏️ ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/35pDwl2 

______________________________________________
iVolunteer Vietnam – Chương trình tuyển Tình nguyện viên mùa thu 2020
📌Thời gian: 05/11/2020 – 14/11/2020
_______________________________________________
Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.
📎EMAIL: ivolunteer20@gmail.com
📎IVOLUNTEER HANDBOOK 2020: https://bit.ly/iVolunteerHandboook2020
#iVolunteerVietnamRecruitmentFall #iVolunteerVietnam #Tuyenthanhvien #Volunteers #USEmbassyinHanoi #TheAmericanCenter #trungtamHoaKy #trungtamvanhoaHoaKy #DaisuquanHoaKy #Futureleadersprogram #nhalanhdaotuonglai

Thùy Trang Vũ

thuytrang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...