Deadline: All year round

[HCM] Tik Tok Tuyển Thực Tập Sinh HR – Global Business Solutions

English Caption Below

📌No Deadline

Bạn đam mê các mảng về sáng tạo nội dung?”

“Bạn mong muốn được làm việc ở một môi trường cạnh tranh, ưu đãi tốt?”

Tik Tok có thể đáp ứng những mong muốn của bạn

Tik Tok đang tìm kiếm vị trí thực tập sinh tài năng cho Global Human Resources team ở HCM. Thực tập sinh sẽ được cung cấp một nền tảng kiến thức vững chắc cho việc tuyển chọn nhân tài, xây dựng quan hệ với nhân viên và quản lý các bên có liên quan.

📌Mô tả công việc

1, Điều phối hoạt động tuyển dụng, bao gồm phỏng vấn, tìm kiếm nhân tài và market mapping

2, Xây dựng market mapping cho đa dạng khu vực và vùng miền của các nguồn lực tiềm năng

3, Hỗ trợ trong việc lên kế hoạch, dự án với các doanh nghiệp HR đối tác, và các bên liên quan trong doanh nghiệp

4, Quản lý hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực

5, Liên kết với các world-class cross-functional team của Tik Tok trong SEA

📌Yêu cầu

1. Đang theo học văn bằng cử nhân hoặc hơn trong maảng Nhân sự hoặc các mảng liên quan

2. Có thể làm việc full-time 3 tháng thực tập

3.  Kỹ năng giao tiếp tốt

4. Có kỹ năng quản lý bản thân , phân tích, tạo động lực, làm việc cẩn thận

5. Thể hiện tốt và đáp ứng được yêu cầu về thay đổi, học hỏi nhanh, theo kịp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường công việc

6. Có khả năng phân tích dữ liệu

📌APPLY tại: https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2418280181&keywords=intern

————————————————————————-

TikTok is looking for an ambitious intern to join the Global Human Resources team in Ho Chi Minh City, Vietnam. The internship will provide a strong foundational knowledge of talent acquisition, employee relations, HR operations, and internal stakeholder management.

📌Responsibilities 

1. Drive Talent Acquisition activities, including interviewing, talent sourcing, and market mapping.

2. Create market maps for various specialties and geographic regions of human resources talent.

3. Assist in key initiatives and projects with HR Business Partner, and other stakeholders in the business.

4. Managing the human resources information system (HRIS) – including, but not limited to research, applicant tracking, workflow, communication, data, analytics, and reporting, etc.

5. Collaborate with a world-class cross-functional team at TikTok across SEA.

📌Qualifications

1. Pursuing Bachelor’s Degree or above in Human Resources or related fields.

2. Available for a full-time 3-month internship.

3. Strong communication and organizational skills.

4. Self-starters who are results-oriented, resourceful, analytical, innovative, intellectually curious, and who take initiative and risks.

5. Demonstrate a strong ability to embrace and adapt to change, take initiative, showcase curiosity, and learn quickly in a fast-paced environment.

6. Ability to analyze data – process larges sets of data to consolidate for stakeholder updates.

📌APPLY: https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2418280181&keywords=intern 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mai Nguyễn Tuyết

ngtuyetmai.ivolunteer@gmail.com

You may also like...