[HCM/SYDNEY] Australia Vietnam Young Leadership Dialogue 2021

⏰ Deadline: 23h59 ngày 16/4/2021 (Australian Eastern Standard Time).

GIỚI THIỆU

Australia Vietnam Young Leadership Dialogue – Đối thoại Lãnh đạo Trẻ được tổ chức hai năm một lần với các địa điểm luân phiên giữa hai nước. Đối thoại kéo dài 5 ngày tại địa phương, quy tụ 20 nhà lãnh đạo trẻ dưới 35 tuổi có tầm ảnh hưởng lớn, có tầm nhìn (10 người từ Úc và Việt Nam). Chương trình không chỉ là cơ hội giúp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa 2 quốc gia mà còn là cơ hội để các ứng viên xây dựng các kỹ năng, tạo dựng networks với mạng lưới alumni hùng hậu.

Đối thoại năm 2021 sẽ được tổ chức tại Úc và Việt Nam từ ngày 5-9/9/2021. Đối thoại sẽ được tổ chức theo mô hình kết hợp tại các trung tâm thành phố có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Sydney, Úc.

THÔNG TIN SỰ KIỆN

✨CHỦ ĐỀ: đối thoại năm 2021 sẽ tập trung vào “REGENERATION” với 03 chủ đề nhỏ gồm:
– Cultural: From economic leadership to social leadership.
– Social: Redefining ownership.
– Ecological: Finite resources of planet earth.

✨ĐIỀU KIỆN THAM GIA
– Tuổi từ 25-35;
– Có mối quan tâm đến Úc hoặc Việt Nam (tức là quốc gia mà họ không thường trú);
– Thông thạo tiếng Anh.

✨TIÊU CHÍ ỨNG TUYỂN
– Có khả năng lãnh đạo.
– Có khả năng tác động đáng kể đến đất nước của mình trong 15 năm tới.
– Các sáng kiến hiện tại hoặc được đề xuất có liên quan đến tới quan hệ hợp tác giữa 02 nước Úc và Việt Nam.
– Cam kết tham gia các hoạt động của AVYLD.
– Các tài liệu tham khảo có sức thuyết phục và / hoặc (các) thư ủng hộ từ cộng đồng mà bạn đại diện.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Link đăng ký và thông tin chi tiết:

https://avyld.recruitee.com/

#ivolunteer #ivolunteervietnam #sukien #australia #AVYLD

Đức Đoàn Nguyên

nguyenduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...