Deadline: 21/04/2021

Cuộc Thi Nghệ Thuật Kỹ Thuật Số Về Lễ Phục Sinh Do Pixarra Tổ Chức

📸DEADLINE: 21/04/2021

📸GIỚI THIỆU CHUNG:

 • Pixarra đã mở ra một cuộc thi nghệ thuật kỹ thuật số mới với chủ đề “Lễ Phục sinh”, mời tất cả các nghệ sĩ 2D và 3D từ khắp nơi trên thế giới thể hiện nghệ thuật của họ.
 • Bài dự thi không giới hạn số lượng bài dự thi. Bài gửi có thể mô tả các sự kiện cá nhân hoặc công khai đã xảy ra trong năm qua.
 • Tất cả các tác phẩm dự thi phải là tranh kỹ thuật số được tạo bằng phần mềm minh họa và người tham gia phải có bản quyền đầy đủ đối với chúng.
 • Nghệ thuật truyền thống, ảnh, chế tác ảnh, ảnh ghép và hoạt hình không được chấp nhận.

📸ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

Cuộc thi dành cho tất cả mọi người trên thế giới.

📸CHI PHÍ THAM GIA: Miễn phí

📸GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG: 

 • Giải nhất : TwistedBrush Pro Studio 24
 • Giải nhì : Pixarra Studio Bundle 3
 • Giải ba : Sản phẩm Pixarra Studio (Paint Studio, Tree Studio, Blob Studio, Liquid Studio, Luminance Studio, Pixel Studio hoặc Selfie Studio) theo lựa chọn.

📸TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: chất lượng, kỹ thuật và tính phù hợp của tác phẩm.

📸YÊU CẦU THAM GIA:

 • Tất cả các tác phẩm nghệ thuật được gửi phải là tranh kỹ thuật số được tạo bằng phần mềm minh họa.
 • Không có giới hạn nào về phần mềm được sử dụng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.
 • Không có giới hạn về số lượng hình ảnh mà người tham gia có thể gửi.
 • Tất cả các bài dự thi phải tuân theo chủ đề cuộc thi “Lễ Phục sinh”
 • Cuộc thi dành cho các nghệ sĩ 2D và 3D (cho phép kết xuất 3D).
 • Kích thước tệp không được vượt quá 10MB.
 • Chỉ các định dạng tệp hình ảnh png và jpeg mới được chấp nhận.
 • Người tham gia PHẢI có bản quyền đầy đủ đối với tác phẩm đã gửi của họ.
 • Các bài gửi có chứa ảnh đã lọc, thao tác ảnh, ảnh ghép hoặc hoạt ảnh KHÔNG được chấp nhận.

📸THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ CUỘC THI:

https://www.pixarra.com/competition.html 

 

Tâm Lương Mỹ

mytam.ivolunteer@gmail.com

You may also like...