Deadline: 31/03/2021

Cuộc Thi Khởi Nghiệp Của ASEAN Foundation Chính Thức Mở Đơn

🌟Với sự hỗ trợ của GIZ, ASEAN FOUNDATION, thay mặt Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và SAP, khởi động Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Xã hội ASEAN – ASEAN Social Enterprise Development Programme (ASEAN -SEDP). Chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp xã hội trong khối ASEAN tiếp cận với nhiều cơ hội quan trọng hơn để cải thiện hoạt động kinh doanh thông qua việc được cố vấn, tạo điều kiện thuận lợi, trao đổi kiến ​​thức từ mạng lưới các doanh nghiệp xã hội của khu vực, tài trợ và tiếp cận thị trường.

Cùng với việc tạo ra văn hóa khởi nghiệp xã hội, sáng kiến ​​này sẽ trở thành một mô hình hợp tác có ý nghĩa giữa các bên liên quan khác nhau ở cấp độ ASEAN để cùng nhau đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại những tác động thiết thực cho sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong ASEAN.

🌟ĐIỀU KIỆN 

– 50% thành viên trong nhóm “Social Enterprises” thuộc nhóm tuổi từ 18-35.

– Một nhóm có ít nhất 02 thành viên và ít nhất 01 thành viên có quốc tịch ASEAN.

– Mỗi nhóm cam kết tham gia toàn bộ các chu trình của cuộc thi.

– Doanh nghiệp của bạn phải đang trong giai đoạn đầu triển khai tại địa phương, đã hoạt động ít nhất trên 05 tháng và đang nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp và/hoặc các nguồn tài trợ.

– Ít nhất một số thành viên trong nhóm phải thành thạo giao tiếp tiếng Anh.

🌟 LỢI ÍCH

– Cơ hội học hỏi, nâng cao các kỹ năng cần thiết.

– Network với thị trường khách hàng trên toàn thế giới.

– Những cơ hội hợp tác, phát triển cho doanh nghiệp.

– Cơ hội được giới thiệu sáng kiến và sản phẩm của mình tại ASEAN Scope.

🌟 CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

– Stage 1: Application – Vòng đăng ký ( tháng 2/2021 – 3/2021)

– Stage 2: Shortlisting – Vòng sơ tuyển (tháng 4/2021)

– Stage 3: Interview and Assessment – Vòng phỏng vấn và đánh giá(tháng 4/2021)

– Stage 4: Capacity Building and Mentorship (tháng 5/2021 – 9/2021)

📌DEADLINE: 31/03/2021

📌Thông tin chi tiết: https://www.aseanfoundation.org/asean_sedp_call_for…

 

 

You may also like...