Deadline: 16/05/2021

Cơ Hội Nhận €4,000 Giải Thưởng Làm Phim Và Video Đương Đại Sunset Kino Award 2021

DEADLINE: 16/5/2021

Salzburger Kunstverein kêu gọi những thí sinh đầu tiên cho Giải thưởng Sunset Kino năm 2021 với những tác phẩm phim và video đương đại xuất sắc.

Giải thưởng 

– Được sự ủng hộ của những người bảo trợ “Elke & Harald”, giải thưởng bao gồm hai giải thưởng trị giá 4.000 € và chiếu các bộ phim đoạt giải tại Sunset Kino, một liên hoan phim do Salzburger Kunstverein tổ chức vào mùa hè năm 2021.

Yêu cầu

– Giải thưởng dành cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên toàn thế giới từ 35 tuổi trở xuống làm phim hoặc video đương đại. Thí sinh phải có những kinh nghiệm chuyên nghiệp thực tế (triển lãm, công chiếu,..)

– Các nghệ sĩ nên gửi phim hoặc video mà họ đã thực hiện kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Covid-19. Tác phẩm đã nộp không nhất thiết phải có chủ đề liên quan đến Covid-19, chỉ được sản xuất trong thời gian này.

– Mỗi ứng viên chỉ được nộp một phim (thời lượng tối đa 60 phút)  kèm theo một bản xem trước ngắn (tối đa ba phút) của phim đã nộp.

– Đơn đăng ký (bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh) phải ở dạng một tài liệu từ hoặc pdf qua email tới info@salzburger-kunstverein.at (dòng tiêu đề: Giải thưởng Sunset Kino 2021) theo định dạng sau:

1. Thông tin cá nhân cùng với đường link dẫn đến tác phẩm (tải lên trực tuyến qua vimeo, youtube hoặc nền tảng có thể truy cập khác, được bảo vệ bằng mật khẩu được chấp nhận). Một mô tả ngắn về bộ phim có thể được bao gồm ở đây.

2. Danh sách các buổi triển lãm và công chiếu của tác phẩm đó

Deadline nộp sản phẩm: 16/5/2021

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây

 

Tran Mai

quynhtran.ivolunteer@gmail.com

You may also like...