Deadline: 01/06/2021

Cơ Hội Nhận 1.000 € Từ Thử Thách Thiết Kế Cosentino 2021 ( Miễn Phí Tham Dự )

🔥DEADLINE: 01/06/2021

🔥GIỚI THIỆU:

 • Cuộc thi Thiết kế Cosentino lần thứ 15, cuộc thi về Kiến trúc và Thiết kế dành cho sinh viên do tổ chức Grupo Cosentino, gần đây đã được mở chính thức vào năm 2021.
 • Mục đích của Cosentino Design Challenge là hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn hình thành và khuyến khích họ nghiên cứu về các phương pháp tiếp cận khái niệm khác nhau về bố cục không gian và hệ thống xây dựng xác định chúng. Nghiên cứu và phản ánh này, cùng với các chủ đề được đề xuất trong mỗi ấn bản, có nguyên tắc cơ bản là tôn trọng môi trường, tái sử dụng và quản lý chất thải và khả năng tái sử dụng vật liệu dư thừa làm nguyên liệu thô chất lượng cao.
 • Cuộc thi Thiết kế Cosentino – lần thứ 15 Cuộc thi Kiến trúc Quốc tế có mục tiêu hoạt động là: “BẾP CÙNG SOUL – TẦM NHÌN MỚI CHO KHÔNG GIAN TIỆN NGHI”.
 • Đối với Cosentino Design Challenge -lần thứ 15 International Design Competition, sinh viên nên tập trung vào: “COSENTINO … VẬT LIỆU VÀ CẢM BIẾN”.

🔥ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

Cả hai hạng mục của Cuộc thi Thiết kế Cosentino lần thứ 15 – Cuộc thi Thiết kế Quốc tế và Cuộc thi Kiến trúc Quốc tế, dành cho sinh viên đăng ký năm học 2020-2021 tại bất kỳ trung tâm giáo dục nào cung cấp các khóa học về thiết kế, kiến ​​trúc, kiến ​​trúc nội thất hoặc các ngành khác lĩnh vực nghiên cứu tương tự.

🔥CHI PHÍ THAM GIA: Miễn phí tham dự

🔥GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG:

 • Đối với mỗi hạng mục, các giải thưởng sau sẽ được trao: Ba giải nhất, ba giải nhì và giải đặc biệt. Tổng cộng có sáu giải nhất và sáu giải nhì cộng với nhiều đề cập đặc biệt mà ban giám khảo thấy phù hợp để trao giải. Mỗi giải nhất trong số sáu giải nhất sẽ bao gồm 1.000 €.
 • Người chiến thắng và tất cả các ứng cử viên cũng sẽ được cấp một chứng chỉ ghi rõ kết quả của việc họ tham gia cuộc thi.

🔥HẠNG MỤC THAM GIA:

 • Thiết kế Quốc tế CDC
 • Kiến trúc Quốc tế CDC

🔥TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

 • Chất lượng ý tưởng và kỹ thuật của dự án.
 •  Nghiên cứu phân tích, quá trình suy nghĩ và nghiên cứu của đối tượng.
 •  Nghiên cứu về trải nghiệm không gian của môi trường xung quanh
 •  Tính sáng tạo của thiết kế.
 •  Sự tôn trọng môi trường của thiết kế.
 •  Sự thích ứng của ý tưởng dự án với khả năng biểu đạt của các sản phẩm và vật liệu thương hiệu COSENTINO SA.
 •  Những ý tưởng mới về vật liệu, lớp hoàn thiện, ứng dụng, v.v. có thể nảy sinh.
 • Tính khả thi cho việc phát triển và xây dựng các dự án được trình bày.
 •  Sự thích ứng của phương tiện được chọn cho bài thuyết trình liên quan đến đồ họa, tính biểu cảm và loại ý tưởng được trình bày.
 • Chất lượng thực tiễn của thiết kế.

🔥THÔNG TIN CHÍNH THỨC: https://cosentinodesignchallenge.org/edicion-15/?lang=vi 

 

Tâm Lương Mỹ

mytam.ivolunteer@gmail.com

You may also like...