Author: Trang Nguyễn Thùy

Deadline: 31/10/2021

[Indonesia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Và Tiến Sĩ Tại Đại Học Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2021/2022

DEADLINE: 31/10/2021 ✍Giới thiệu chung Đại học Muhammadiyah Yogyakarta là một trường đại học tư thục ở Yogyakarta dưới sự liên kết của Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai ở Indonesia. Trường...