Author: Quyen Nguyen

Deadline: 01/08/2021

[HN] TEDxULIS Mở Đơn Tuyển Thành Viên Ban Tổ Chức

⁠⏰⁠ DEADLINE: 1/8/2021 ⁠🚩⁠ GIỚI THIỆU TEDxULIS – ACCEPTED: Là một sự kiện với tinh thần “𝐼𝑑𝑒𝑎𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑡ℎ 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔” (Những ý tưởng xứng đáng được lan truyền), TEDx được tạo ra để lan tỏa sứ mệnh...