Author: Nga Thanh

Deadline: All year round

[Online] Chuỗi Chương Trình Giao Lưu Văn Hoá Nghệ Thuật “Taikan Japan” Tổ Chức Bởi Trung Tâm Giao Lưu Văn Hóa Nhật Bản Tại Việt Nam 2021 (Miễn Phí Tham Dự)

DEADLINE: All year around 🔥Từ tháng 07/2021, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ khởi động chuỗi chương trình “TAIKAN JAPAN” nhằm giới thiệu, giải thích một cách thật...