Author: Kỳ Duyên Đặng Nguyễn

Deadline: 30/05/2021

[HN] Green & Sustainable Community – GSC (KIBV) Mở Đơn Tuyển Thành Viên Ban Điều Hành Mùa 1 Năm 2021 (Có Giấy Chứng Nhận)

Deadline: 23h59’ ngày 30/05/2021 🌟 Đôi nét về GSC – Green & Sustainable Community: – GSC- Green & Sustainable Community là một dự án con trực thuộc tổ chức phi chính phủ KIBV –...

Deadline: 15/05/2021

[Toàn Quốc] Social Innovation Launch 2021 (SiL) – Bệ Phóng Ý Tưởng Kiến Tạo Xã Hội Mở Đơn Tuyển Đại Sứ Truyền Thông (Có Certificate)

Deadline: 23h59’ ngày 15/05/2021 😍 Đôi nét về cuộc thi SiL – Social Innovation Launch 2021:  – Social Innovation Launch (SiL) là không gian cộng đồng ươm mầm ý tưởng kiến tạo xã hội...