Author: Anh Minh

Deadline: 21/10/2021

[HN] MEC Tuyển Thành Viên Gen 4.0

📍 GIỚI THIỆU  CLB MC VÀ QUẢN LÝ SỰ KIỆN – MC & Event manager Club (MEC) là một CLB trực thuộc Ban Truyền thông – Sự kiện Hội Thanh niên vận động hiến...