Author: thanhnga.CTV

Deadline: 09/09/2021

[HN] Câu Lạc Bộ Sách Và Hành Động Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thị Minh Khai Mở Đơn Tuyển Thành Viên Gen 2

⏰DEADLINE: 09/09/2021 📘GIỚI THIỆU: Câu lạc bộ (CLB) Sách và Hành động Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Thị Minh Khai được thành lập với mong muốn tạo ra một thế hệ trẻ có...