Author: phuong nguyen

[HN] Dự Án “Những Nhà Quản Lý Kinh Doanh Trẻ Toàn Cầu” (GYBM) Tuyển Tình Nguyện Viên Sửa Phát Âm Tiếng Việt Cho Các Sinh Viên Hàn Quốc 2020

Hạn chót đăng ký: 24/11/2020📣📣[HN] DỰ ÁN “NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ KINH DOANH TRẺ TOÀN CẦU” (GYBM) TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN SỬA PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO CÁC SINH VIÊN HÀN QUỐC 2020🔥🔥 Dự...

[Online-HN] Chiến Dịch Truyền Thông Be Brave Tuyển Ban Tổ Chức Bộ Phận Creative, Digital, Operations & Partnership 2020

DEADLINE: 18/11/2020📣📣[ONLINE-HN] CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG BE BRAVE TUYỂN BAN TỔ CHỨC BỘ PHẬN CREATIVE, DIGITAL, OPERATIONS & PARTNERSHIP 2020🔥🔥 Hãy cùng tham gia dự án để tạo ra những ảnh hưởng tích cực...