Author: khanhha

Deadline: 24/03/2021

Cuộc Thi Xây Dựng Dự Án The Flare 2021

Với mục tiêu định hướng và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trở thành những nhà tiên phong tích cực trong cộng đồng thông qua hoạt động xây dựng và phát triển dự...

Deadline: 07/03/2021

Quỹ Sáng Kiến Thanh Niên 2021 – Small Grant

❓ Các bạn đang thực hiện một dự án cộng đồng và cần thêm nguồn lực ❓ Các bạn có một đội/nhóm chung mục đích, nhiệt huyết và năng động Vậy thì đây chính...

Deadline: 27/02/2021

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Của Chính Phủ Ý

Học bổng được trao cho các khóa học Master’s Degree (Laurea Magistrale hoặc Master’s Degree) tại các Học viện Giáo dục Đại học của Ý – các học viện hoặc tổ chức thuộc sở...