Author: ivolunteervietnam

Deadline: ASAP

[HN] BATIK International Viet Nam & Hanoi Community Radio Tuyển Tình Nguyện Viên Hoạt Động Mới Về Phòng Chống Bạo Lực Giới: Truyền Thông Radio

[English Caption below] Để những ngày hè giãn cách ở nhà không buồn tẻ, Batik xin giới thiệu với mọi người 1 hoạt động mới phối hợp với kênh radio Hanoi Community Radio https://www.facebook.com/hanoicommunityradio...